Свободни работни места в Добрич на 11 септември

Свободни работни места в Добрич на 11 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати          6


Зареждач, материали и полуфабрикати          9


Чистач/ Хигиенист, Образование - Без образование,Основно          1


Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Учител)          1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)          1


Директор, музей/галерия, Образование - Висше / История и археология (магистър)          1


Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)          1


Лекар, Образование - Висше / Медицина          6


Трудотерапевт, Образование - Висше / Науки за образованието,Висше / Изящни изкуства,Висше / Социална работа с деца и младежи          1


Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (Детски учител,  детски и начален учител. ПУП, ПУНУП, ПУПЧЕ),Висше / Подготовка на начални учители (Детски учител,  детски и начален учител. ПУП, ПУНУП, ПУПЧЕ)          1


Учител на деца с езиково-говорни нарушения, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (Логопед)          1


Помощник на учителя, Образование - Висше / Подготовка на детски учители,Средно / Подготовка на детски учители,Средно          1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители и науки за образованието  (комбинирани програми) (Старши учител по Изобразително училище и Технологии и предприемачество)          1


Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Инженер/учител по практика - машиностроене, металообработване и металургия)          1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител)          1


Технолог, облекло, Образование - Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          2


Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация          1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология, българска филология, физкултура)          1


Образователен медиатор, Образование - Висше,Висше / Социална работа с деца и младежи,Средно          1


Механик, промишлено оборудване, Образование - Висше,Професионален колеж,Средно          2


Производител, обувки (ръчно), Образование - Начално,Основно          10


Животновъд, Образование - Начално,Основно          2


Общ работник, Образование - Начално,Основно,Без образование          5


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)          10


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно          2


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )          2


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор C),Средно / Транспортни  услуги (шофьор C)          1


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално          1


Пакетировач, Образование - Основно,Средно          1


Сервитьор, Образование - Основно,Средно          3


Изпълнител, Образование - Основно,Средно          1


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Основно,Средно (водопроводчик)          1


Цепач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          2


Общ работник, Образование - Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно          1


Барман, Образование - Средно          5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно          1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (багерист, еднокофов багер),Основно (багерист, еднокофов багер)          1


Огняр, Образование - Средно (Правоспособност за обслужване на парни котлии водогрейни котлипод високо налягане и газови съоръжения)          1


Електротехник, строителен, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехника),Средно          2


Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)          1


Специалист, труд и работна заплата, Образование - Средно / Икономически науки,Висше / Икономически науки (Икономист)          1


Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (заварчик)          1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)          2


Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно (Стругар)          1


Машинен оператор, металообработващи машини, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (технически специалности),Средно (технически специалности)          3


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосер),Основно (Шлосер)          1


Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер)          1


Помощник-възпитател, Образование - Средно / Науки за образованието,Средно          1


Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          3


Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Начално,Основно          5


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          10


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          3


Крояч, текстил, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (крояч),Начално (крояч)          1


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач на обувки),Средно (Шивач на обувки)          3


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Начално          5


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно          1


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)          2


Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно          4


Касиер, Образование - Средно / Секретарски и административни офис дейности,Средно          1


Охранител, Образование - Средно / Сигурност,Средно          1


Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Транспортни  услуги (Водач на селскостопански машини - трактор и комбайл)          1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)          1


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно          2


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно          1


Сладкар, Образование - Средно / Хранителни технологии (сладкар),Основно (сладкар)          1


Работник, сладкарско производство, Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно          2


Работник, правене на колбаси, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно          2


Сервитьор, Образование - Средно,Основно          10


Общ работник, промишлеността, Образование - Средно,Основно          3


Готвач, Образование - Средно,Основно          1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно,Без образование          3


Оператор, производство на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          5


Монтажник, изделия от дърво, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло          2


Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          1


Образователен медиатор, Образование - Средно,Средно / Социална работа с деца и младежи (Образователен медиатор)          1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно          1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно          1


Колач, животни, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии          4


Транжор, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии          2


Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии          2


Филиал Балчик


Помощник кухня, заведение за бързо хранене          4


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / История и археология (Лектор по История.)          1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители          1


Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно          3


Крояч, платна, Образование - Основно          3


Шивач, Образование - Средно          5


Санитар, Образование - Средно          2


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)          1


Медицинска сестра, Образование - Средно / Медицина          2


Болногледач, Образование - Средно / Медицина (Болногледач.)          3


Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          1


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Производство на кулинарни изделия и напитки - Готвач)          1


Склададжия, Образование - Средно,Висше          1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+