Свободни работни места в Добрич на 11 септември

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 11 септември

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати          6

Зареждач, материали и полуфабрикати          9

Чистач/ Хигиенист, Образование - Без образование,Основно          1

Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Учител)          1

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)          1

Директор, музей/галерия, Образование - Висше / История и археология (магистър)          1

Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)          1

Лекар, Образование - Висше / Медицина          6

Трудотерапевт, Образование - Висше / Науки за образованието,Висше / Изящни изкуства,Висше / Социална работа с деца и младежи          1

Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (Детски учител,  детски и начален учител. ПУП, ПУНУП, ПУПЧЕ),Висше / Подготовка на начални учители (Детски учител,  детски и начален учител. ПУП, ПУНУП, ПУПЧЕ)          1

Учител на деца с езиково-говорни нарушения, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (Логопед)          1

Помощник на учителя, Образование - Висше / Подготовка на детски учители,Средно / Подготовка на детски учители,Средно          1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители и науки за образованието  (комбинирани програми) (Старши учител по Изобразително училище и Технологии и предприемачество)          1

Учител, теоретично обучение, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Инженер/учител по практика - машиностроене, металообработване и металургия)          1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител)          1

Технолог, облекло, Образование - Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          2

Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация          1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология, българска филология, физкултура)          1

Образователен медиатор, Образование - Висше,Висше / Социална работа с деца и младежи,Средно          1

Механик, промишлено оборудване, Образование - Висше,Професионален колеж,Средно          2

Производител, обувки (ръчно), Образование - Начално,Основно          10

Животновъд, Образование - Начално,Основно          2

Общ работник, Образование - Начално,Основно,Без образование          5

Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)          10

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно          2

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )          2

Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор C),Средно / Транспортни  услуги (шофьор C)          1

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално          1

Пакетировач, Образование - Основно,Средно          1

Сервитьор, Образование - Основно,Средно          3

Изпълнител, Образование - Основно,Средно          1

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Основно,Средно (водопроводчик)          1

Цепач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          2

Общ работник, Образование - Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно          1

Барман, Образование - Средно          5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно          1

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (багерист, еднокофов багер),Основно (багерист, еднокофов багер)          1

Огняр, Образование - Средно (Правоспособност за обслужване на парни котлии водогрейни котлипод високо налягане и газови съоръжения)          1

Електротехник, строителен, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехника),Средно          2

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)          1

Специалист, труд и работна заплата, Образование - Средно / Икономически науки,Висше / Икономически науки (Икономист)          1

Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (заварчик)          1

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)          2

Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно (Стругар)          1

Машинен оператор, металообработващи машини, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (технически специалности),Средно (технически специалности)          3

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосер),Основно (Шлосер)          1

Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер)          1

Помощник-възпитател, Образование - Средно / Науки за образованието,Средно          1

Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          3

Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Начално,Основно          5

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          10

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          3

Крояч, текстил, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          1

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (крояч),Начално (крояч)          1

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач на обувки),Средно (Шивач на обувки)          3

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Начално          5

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно          1

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)          2

Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно          4

Касиер, Образование - Средно / Секретарски и административни офис дейности,Средно          1

Охранител, Образование - Средно / Сигурност,Средно          1

Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Транспортни  услуги (Водач на селскостопански машини - трактор и комбайл)          1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)          1

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно          2

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно          1

Сладкар, Образование - Средно / Хранителни технологии (сладкар),Основно (сладкар)          1

Работник, сладкарско производство, Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно          2

Работник, правене на колбаси, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно          2

Сервитьор, Образование - Средно,Основно          10

Общ работник, промишлеността, Образование - Средно,Основно          3

Готвач, Образование - Средно,Основно          1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно,Без образование          3

Оператор, производство на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          5

Монтажник, изделия от дърво, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло          2

Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          1

Образователен медиатор, Образование - Средно,Средно / Социална работа с деца и младежи (Образователен медиатор)          1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно          1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно          1

Колач, животни, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии          4

Транжор, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии          2

Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии          2

Филиал Балчик

Помощник кухня, заведение за бързо хранене          4

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / История и археология (Лектор по История.)          1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители          1

Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно          3

Крояч, платна, Образование - Основно          3

Шивач, Образование - Средно          5

Санитар, Образование - Средно          2

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)          1

Медицинска сестра, Образование - Средно / Медицина          2

Болногледач, Образование - Средно / Медицина (Болногледач.)          3

Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          1

Помощник-готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Производство на кулинарни изделия и напитки - Готвач)          1

Склададжия, Образование - Средно,Висше          1