Свободни работни места в Добрич на 4 септември

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 4 септември

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати  6

Зареждач, материали и полуфабрикати  10

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Български език и литература (Магистър,бакалавър)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Български език и литература (Учител по български език и литература)  1

Счетоводител, Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър), Английски1

Директор, музей/галерияВисше / История и археология (магистър)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / История и археология (Учител по история)  1

Графичен дизайнер, Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Математика (Учител по математика и информатика)  1

Старши учител, практическо обучение, Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Транспортна техника)  1

Възпитател, Висше / Науки за образованието (Педагогическа правоспособност)  1

Учител на деца с езиково-говорни нарушения, Висше / Подготовка на детски учители (Логопед) 1

Възпитател, Висше / Подготовка на начални учители  1

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители (Магистър, бакалавър - ПНУП)  1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители (Магистър,бакалавър - НУПЧЕ)Английски  1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители (Магистър/бакалавър/професионален бакалавър -  НУП, НУПЧЕ, НУПИТ или ПУНУП - квалификация "Начален учител")  1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители (Учител начален етап с информационни технологии)  1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители (Учител НУП), Английски  1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Висше / Подготовка на учители и науки за образованието  (комбинирани програми) (Старши учител по Изобразително училище и Технологии и предприемачество)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети  1

Учител, теоретично обучениеВисше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Инженер/учител по практика - машиностроене, металообработване и металургия)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по български език и литература)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по география и икономика)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информатика)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Квалификация - учител по физическо възпитание и спорт)1

Учител, практическо обучение, Висше / Приложни изкуства и занаяти (Фризьорство)1

Технолог, облекло, Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2

Психолог, училищен, Висше / Психология (Учителска правоспособност)1

Младши експерт, Висше / Строителство (Водоснабдителна, хидро-, електро, и съобщителна инфраструктура)  1

Старши специалист, Висше / Строителство (Специалист „Строителен техник и незаконно строителство“)  1

Администратор, хотел, Висше / Терапия и рехабилитация, Английски, Руски1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Философия и етика (Магистър/бакалавър - учител по философия)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Философия и етика (Учител по философия)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Хуманитарни науки –комбинирани програми (Учител по история и цивилизация и география и икономика)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Чужди езици и филологии (Магистър/бакалавър - учител по немски език), Немски  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Чужди езици и филологии (Учител по английски език), Английски  1

Механик, промишлено оборудване, Висше,Професионален колеж,Средно  2

Животновъд, Начално,Основно  2

Производител, обувки (ръчно), Начално,Основно  10

Общ работник, Начално,Основно,Без образование  5

Шивач, мъжко/дамско облекло, Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)  10

Мияч, съдове (ръчно), Основно  3

Машинист, пътно-строителни машини, Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )  2

Работник, поддръжка на пътища, Основно,Начално  1

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Основно,Средно (водопроводчик)  1

Цепач, Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2

Барман, Средно 5

Камериер/камериерка, хотел, Средно  1

Помощник-възпитател, Средно  1

Помощник на учителя, Средно 1

Чистач/ Хигиенист, Средно  1

Машинист, еднокофов багер, Средно (багерист, еднокофов багер),Основно (багерист, еднокофов багер)  1

Огняр, Средно (Правоспособност за обслужване на парни котлии водогрейни котлипод високо налягане и газови съоръжения)  1

Огняр, Средно (Правоспособност за обслужване на парни котлии водогрейни котлипод високо налягане и газови съоръжения)  1

ОгнярСредно / Други неопределени специалности (огняр)  1

Шлосер, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)  2

Машинен оператор, металообработващи машини, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (технически специалности),Средно (технически специалности)  3

Водач, селскостопански машини, Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер) 1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор CE),Основно (шофьор CE)2

Контрольор, качество, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  3

Гладач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Начално,Основно  5

Крояч, обувни изделия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  3

Шивач, обувки, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  10

Шивач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1

Птицевъд, Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)  2

Животновъд, Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно  4

Касиер, Средно / Секретарски и административни офис дейности,Средно  1

Охранител, Средно / Сигурност,Средно  1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)  1

Обслужващ, магазин, Средно / Търговия на едро и дребно  5

Сервитьор, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  3

Готвач, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)  1

Готвач, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно  1

Работник, сладкарско производство, Средно / Хранителни технологии,Основно  2

Работник, правене на колбаси, Средно / Хранителни технологии,Средно  2

Сервитьор, Средно,Основно  10

Общ работник, промишлеността, Средно,Основно  3

Оператор, производство на акумулатори, Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  5

Монтажник, изделия от дърво, Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло  2

Крояч, текстил, Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Продавач-консултант, Средно,Средно / Търговия на едро и дребно 1

Продавач-консултант, Средно,Средно / Търговия на едро и дребно 1

Мелач, суровини и полуфабрикати, Средно,Средно / Хранителни технологии, Английски  2

ТранжорСредно,Средно / Хранителни технологии  2

Колач, животниСредно,Средно / Хранителни технологии  4

Филиал Балчик

Помощник кухня, заведение за бързо хранене  4

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / История и археология (Лектор по История.)1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Музикални и сценични изкуства (Учител по изобразително изкуство и музика)  1

Санитар, Средно  2

Помощник-възпитател, Средно  1

Оператор, селскостопански машини, Средно (Квалификациа за "Оператор на селскостопански машини")  1

Електротехник, промишлено предприятие, Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)  1

Медицинска сестра, Средно / Медицина  2

Болногледач, Средно / Медицина (Болногледач.)  3

Санитар, Средно / Медицина (Санитар)1

Филиал Крушари

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Чужди езици и филологии (Учител по руски език)  1