НАП: Сезонните работници трябва да се осигуряват здравно сами

От НАП - Добрич напомнят на сезонните работници, които не започнат друга работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, че трябва да плащат здравните си осигуровки сами.

НАП: Сезонните работници трябва да се осигуряват здравно сами

За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, които се осигуряват от Националната здравноосигурителна каса, те трябва да подадат еднократно декларация образец № 7 в офиса на НАП по местоживеене и да внесат дължимите вноски. Декларация образец 7 се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване.
Лицата, които са трайно безработни и не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата, трябва да превеждат здравните си вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че здравната вноска за месец септември 2019 г. трябва да се внесе най-късно до 25 октомври 2019 г. Размерът на минималната здравноосигурителна вноска за тези лица през тази година е 22,40 лева.

От НАП - Добрич напомнят още, че здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски за последните три години. Проверка на здравноосигурителния статус добруджанци могат да направят на място в офиса на приходната агенция в града или чрез електронната услуга на НАП - „Здравноосигурителен статус“ на страницата на Агенцията: www.nap.bg.