Свободни работни места в Добрич на 29 август

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 29 август

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати

Зареждач, материали и полуфабрикати

Гладач

Директор, предприятие

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Ветеринарен лекар, лабораторен

Директор, предприятие

Ветеринарен техник (фелдшер)

Медицинска сестра

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет

Счетоводител

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Директор, музей/галерия

Графичен дизайнер

Ръководител, компютърен кабинет

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет

Лекар

Старши учител, практическо обучение

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Учител, детска градина

Помощник на учителя

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Възпитател

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази

Учител, теоретично обучение

Старши възпитател

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Учител, практическо обучение

Психолог, училищен

Младши експерт

Старши специалист

Администратор, хотел

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет

Механик, промишлено оборудване

Животновъд

Производител, обувки (ръчно)

Общ работник

Общ работник

Шивач, мъжко/дамско облекло

Общ работник, промишлеността

Мияч, съдове (ръчно)

Работник, зареждане на рафтове

Чистач, производствени помещения

Чистач/ Хигиенист

Чистач/ Хигиенист

Огняр

Пекар

Машинист, пътно-строителни машини

Работник, строителството

Машинен оператор, пералня/перачница

Пакетировач

Работник, поддръжка на пътища

Работник, сезонен

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)

Цепач

Общ работник

Камериер/камериерка

Месач

Пекар

Барман

Помощник-възпитател

Общ работник

Помощник на учителя

Помощник-възпитател

Камериер/камериерка, хотел

Машинист, еднокофов багер

Огняр

Огняр

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

Шлосер

Машинен оператор, металообработващи машини

Шофьор, тежкотоварен автомобил

Помощник-възпитател

Гладач

Крояч, обувни изделия

Шивач, обувки

Шивач

Птицевъд

Животновъд

Касиер

Охранител

Помощник-възпитател

Шофьор, тежкотоварен автомобил

Обслужващ, магазин

Касиер

Обслужващ, магазин

Продавач, хранителни продукти

Банков служител, касиер/ Касиер, банка

Сервитьор

Барман

Готвач

Готвач

Сервитьор

Рецепционист

Готвач

Готвач

Сладкар

Работник, сладкарско производство

Работник, правене на колбаси

Координатор

Сервитьор

Общ работник, промишлеността

Монтьор, оловни акумулатори

Оператор, производство на акумулатори

Монтажник, изделия от дърво

Крояч, текстил

Продавач-консултант

Сервитьор

Камериер/камериерка

Сервитьор

Мелач, суровини и полуфабрикати

Колач, животни

Транжор

Филиал Балчик

Помощник кухня, заведение за бързо хранене

Склададжия

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет

Гладач

Крояч, платна

Шивач

Камериер/камериерка

Оператор, селскостопански машини

Електротехник, промишлено предприятие

Технолог, облекло

Организатор, производство

Филиал Крушари

Учител, ресурсен

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет