Над 15 км общински пътища и улици ще бъдат рехабилитирани в Генерал Тошево

Над 15 км общински пътища и улици ще бъдат цялостно или частично рехабилитирани в община Генерал Тошево в сезона на активните пътно-строителни дейности.

Над 15 км общински пътища и улици ще бъдат рехабилитирани в Генерал Тошево

Започна частичната рехабилитация на общинската пътна мрежа. В момента фирмата-изпълнител е насочила усилия по две направления – пътя Спасово-Вичево и отсечката от път Спасово-Дуранкулак в посока Александър Стамболийски. След тях поетапно предстои да бъдат ремонтирани пътните участъци водещи към Средина и между Кардам и Горняк. Значими по обем инфраструктурни дейности ще бъдат реализирани по вътрешната улична мрежа на селата Изворово, Йовково и Присад. В града, включително в кв. Пастир, се очаква да бъдат рехабилитарини 10 улици.
Средствата за мащабната пътно-строителна програма за 2019 година в община Генерал Тошево възлизат на над 800 хил. лв. Благодарение на целенасочената политика в тази област през последните няколко години съществено се подобри достъпът до населените места в района, а по-голяма част от градската улична мрежа е в много добро състояние.

Само през последните четири години в община Генерал Тошево в пътна инфраструктура (общинска и републиканска) са инвестирани повече от 10 млн. лв. Това е от ключово значение не само за безопасността на движение, но и за по-добра свързаност между населените места и създаване условия за развитие на туристически потенциал в региона.