Организират безплатен семинар по управление на недвижимата собственост

В рамките на семинара ще се проведе презентация от немски експерти, разработващи професионална софтуерна система за управление на недвижима собственост - ProFM, съобщават от ВУМК - Добрич.

Организират безплатен семинар по управление на недвижимата собственост

Програмата, която ще бъде демонстрирана e изградена на базата на  модули, които могат да бъдат използвани самостоятелно или в различни конфигурации в зависимост от нуждите на конкретния потребител. Според организаторите, освен при управление на единични сгради  или бизнес паркове, системата успешно се внедрява при управлението на хотелски комплекси, здравни заведения, образователни институции, търговски центрове,  държавен сграден фонд и др.   

Събитието ще се проведе на 08 и 09 септември 2011 г. в сградата на Висше Училище Международен Колеж и към него могат да се присъединият всички заинтересовани. Семинарът е част от проекта „Хармонизиране на стандартите за компетенции и обучение в областта на Фасилити мениджмънта” по програма Леонардо да Винчи.