Община Шабла с призив за разделно събиране на отпадъците

“Наша обща отговорност и задължение е да събираме отпадъците разделно, по вид и естество”, апелират от Община Шабла.

Община Шабла с призив за разделно събиране на отпадъците

Оттам уточняват, че кашоните трябва да се сгъват, а пластмасовите бутилки да бъдат смачкани. По този начин се освобождава пространство за следващите отпадъци в контейнерите. Биоотпадъците могат да се компостират и използвани като тор за обогатяване на почвеното плодородие или да бъдат изхвърлени  разделно в кафявите контейнери.


“Изхвърляйте старите батерии в съответните съдове, предавайте непотребните електроуреди чрез организираните от Общината кампании. Правете всичко, което допринася за опазването на околната среда и намалява количеството на боклука. Така малките ежедневни усилия, които полагаме, ще имат пряк и незабавен ефект върху заобикалящия ни свят”, посочват от местната администрация. 

Те са категорични, че отговорността е на гражданите за разделното събиране на отпадъците по вид и естество. Като плюс посочват, че по този начин се помага за специфичното третиране и дейностите по оползотворяването им, както и за намаляване разходите на Общината за извозване, сепариране и депониране на отпадъците.

От Община Шабла уверяват, че се полагат непрекъснати усилия за осигуряване и поддържане чистотата в населените места.