Свободни работни места в Добрич на 11 юни

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 11 юни

ДБТ - Добрич
Машинен оператор, шиене на облекла  1

Машинен оператор, шиене на облекла  1

Работник, поддръжка на пътища  3

Електромонтьор, Образование - Висше (електротехника), Образование - Средно (електротехника)  1

Младши инспектор, Образование - Висше / Биология и биохимия (Биолог), Висше / Здравни грижи (Санитарен инспектор) 1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Ветеринарен лекар)  1

Инженер, електрически машини и апарати, Образование - Висше / Електротехника и енергетика (Електроинженер)  1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (медицинска сестра )  1

Главен уредник, галерия за изкуства, Образование - Висше / Изящни изкуства (Изобразително изкуство. Теория на изкуството)  1

Счетоводител,Образование - Висше / Икономически науки  1

Лекар, Образование - Висше / Медицина  6

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Начално  2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно  1

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Основно,Средно  2

Общ работник, Образование - Основно  1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  1

Общ работник, Образование - Основно  2

Камериер/камериерка, хотел,Образование - Основно  2

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор CE),Средно / Транспортни  услуги (шофьор CE)  5

Работник, сезонен, Образование - Основно,Без образование,Начално  15

Шивач, обувки, Образование - Основно,Начално  10

Животновъд, Образование - Основно,Средно  2

Автомонтьор, Образование - Основно,Средно  1

Общ работник, Образование - Основно,Средно  1

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно  1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  15

Шлосер, Образование - Основно,Средно  2

Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно,Средно  5

Работник, кухня, Образование - Основно,Средно,Начално  10

Тракторист, Образование - Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Водач на селскостопански машини)  1

Барман, Образование - Средно  6

Водач, селскостопански машини, Образование - Средно  1

Продавач-консултант,Образование - Средно  1

Главен специалист, Образование - Средно  1

Трудов посредник, Образование - Средно  1

Иконом, Образование - Средно  1

Помощник-готвач, Образование - Средно  10

Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски  5

Крупие, Образование - Средно  1

Сервитьор, Образование - Средно, Език - Английски, Руски  2

Организатор, производство, Образование - Средно  1

Склададжия, Образование - Средно  1

Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски9

Сервитьор, Образование - Средно  2

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Водач на багер JSB)  1

Готвач, Образование - Средно (Готвач)  9

Готвач, Образование - Средно (готвач)  2

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно (Машинист на пътностроителни машини )  6

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Свидетелство за багерист)  1

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника,Образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Хладилна техника с амонячна система)  1

Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехник)  5

Техник поддръжка на сгради и машини, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Поддръжка на машини и съоръжения в производството на фуражи)  1

Шлосер-монтьор, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Техник-шлосер на птицевъдна техника)  2

Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автотранспортна техника),Основно  1

Технолог, моделиране и конструиране на облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  2

Сладкар, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно  4

Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач)  4

Продавач-консултант, Образование - Средно,Висше  2

Разносвач на храна, Образование - Средно,Основно  1

Стругар, Образование - Средно,Основно  1

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Средно,Основно  4

Работник, кухня, Образование - Средно,Основно  1

Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно,Основно  1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно  10

Пиколо, Образование - Средно,Основно  10

Сервитьор, Образование - Средно,Основно  4

Заварчик, Образование - Средно,Основно  1

Автомонтьор, Образование - Средно,Основно  1

Готвач, Образование - Средно,Основно  1

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Основно  1

Домашен санитар, Образование - Средно,Основно,Начално  1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно,Начално  1

Готвач, Образование - Средно,Основно,Средно / Хранителни технологии  1

Детегледачка, Образование - Средно,Средно / Социална работа с деца и младежи  1

Филиал Балчик

Работник, рециклиране на отпадъци, Образование - Начално,Без образование  5

Крояч, платна, Образование - Основно  5

Гладач, Образование - Основно  5

Общ работник, Образование - Основно  1

Фактурист, Образование - Средно1

Портиер, Образование - Средно  1

Готвач, Образование - Средно (Производство на кулинарни изделия и напитки - Готвач)  2

Филиал Крушари

Огняр, Образование - Средно (правоспособност за упражняване на професия-водогр. котли)  1