От ИК “За чиста България” обсъдиха какво ще се случи, ако започне да се добива газ в Добруджа

Пресконференция във връзка с административното дело за добива на газ в Добруджа проведоха във Варна от Инициативния комитет “За чиста България”, съобщават от novavarna.net.

От ИК “За чиста България” обсъдиха какво ще се случи, ако започне да се добива газ в Добруджа

На нея присъстваха инж. Иванка Казакова, участник като заинтересовано лице в делото, Николай Михайлов – част от Инициативния комитет, Петър Николов – един от адвокатите по делото и Айдън Аия – пчелар от Спасово.
Те запознаха присъстващите с част от изводите от готовите експертизи, които ще бъдат представени по време на заседанието на 9 юли в Административния съд във Варна, както и с опасностите за населението при евентуално начало на сондажните действия.

Едно от притесненията на инж. Казакова, след запознаване с експертизите, е свързано с липсата на изследване на замърсяванията при бедствия и аварии. “Дори глините с уран и друг радиоактивен елемент трябва да бъдат съхранени някъде и ние ги съхраняваме на площадката, като ги слагаме в басейни, които изолираме с PVC. При евентуално природно бедствие би се стигнало до замърсяване на повърхностните води в района при наличие на пукнатини и на подземни води евентуално с радиоактивна замърсена течност”, каза Иванка Казакова. Друг риск, за който тя предупреди, е липсата на изчисление как може да се предотврати попадането на опасния живак в повърхностните води.

Според нея в ДОВОС-а няма данни за съдържание на живак, олово и арсен във водите. В повърхностните води се съдържа и радон, който също е радиоактивен, но това не е посочено в Доклада по оценка за въздействието на бъдещата дейност върху ландшафта, природата и човека. Според нея при неспазване на технологията на добив, бедствия и аварии има опасност за отравяне на водата с уран, включително и на тази, която пият варненци, тъй като освен от “Камчия”, част от града се захранва и от Девненските извори.

“Варненци пият същата вода като генералтошевци”, обясни тя. Чистотата на източниците за водоснабдяване не се гарантира. Девненските извори се ползват за водоснабдяване с питейна вода за град Варна и курортните комплекси и се захранват от малмваланжа, а пречиствателните станции за приемане на отпадните води, посочени в ДОВОС, се намират на територията на Варна. Тя допълни, че не съществува технология за пречистване на водата от уран. Проблем, който тя отчете, е тоталната липса на контрол по време на сондажите. Той трябва да се осъществява чрез правилници, а такива няма. “Липсва информация и за технологията, по която ще бъде добиван газът, такъв е и изводът на един от експертите”, допълни Казакова.

От Инициативния комитет “За чиста България” припомнят, че с Решение на РИОСВ – Варна от февруари 2018, потвърдено от министъра на МОСВ от април, фирма “Русгеоком БГ” получи отказ да добива газ в Добруджа в границите на Община Генерал Тошево. Отказът прекратява процедурата по издаване на концесия за 35 години и изграждането на 8 площадки с 49 сондажа върху земеделска земя и територии, защитени по Закона за опазване на околната среда. Решението е постановено след широко обсъждане на Доклада по оценка за въздействието на бъдещата дейност върху ландшафта, природата и човека. То показа, че съществува сериозен риск от необратимо замърсяване при неспазване на технологичната дисциплина, при аварии и природни бедствия. 

Експертизите по делото ще бъдат представени на 9 юли от 12:00 часа в открито заседание в Административния съд във Варна.

Източник: novavarna.net, Ралица Петкова