Родилка в Добрич се нуждае от кръводаряване

През изтеклото денонощие екипи от акушер-гинеколози и реаниматори от МБАЛ Добрич се бориха за живота на родилка, след нормално раждане.

Родилка в Добрич се нуждае от кръводаряване

Пациентката е получила животозастрашаващо усложнение Амниотична емболия, която се изразява със затруднено и учестено дишане, срив на хемодинамиката, гърч и последващ ДИК синдром/ кървене/.
Влети са 6 сака с изогрупова кръв и 8 сака ПЗП /прясно замразена плазма/.

Лечебното заведение спешно се нуждае от кръводарители с кръвна група 0 / нула/ RH (+), поради изчерпване на наличните количества.

Телефон за връзка: 058 600690

Отделение по транфузионна хематология