Наеха шест работници за поддръжка на републиканската пътна мрежа по Регионална програма за заетост

Областната администрация в Добрич, в партньорство с Областното пътно управление, нае 6 безработни лица за поддръжка на републиканска пътна мрежа.

Наеха шест работници за поддръжка на републиканската пътна мрежа по Регионална програма за заетост

Те са назначени на 4-часов работен ден за шест месеца по Регионална програма за заетост, която беше одобрена от Министерството на труда и социалната политика. В нея са предвидени 36 работни места на 8-часов работен ден и 12 на 4-часов.
Останалите бенефициенти са Общините в областта. Одобрените работни места са разпределени, както следва: Община Балчик - 2 бр. за общи работници, Община Генерал Тошево - 10 бр. за сезонни работници, Община град Добрич - 2 бр. за детегледач в ЦНСТ, Община Добричка - 6 бр. за общи работници, Община Каварна - 3 бр. за общи работници, Община Крушари - 8 за общи работници, Община Тервел 7 - за общи работници, Община Шабла - 4 бр. за работник поддръжка на общинска пътна инфраструктура.

Общо отпуснатите средства от държавата за реализиране на програмата в област Добрич са 173 124 лева. Към тази сума работодателите, осигуряващи заетост трябва да предоставят собствено съфинансиране в размер на 5 473 лева или цялата стойност за осигуряване на субсидирана заетост, съгласно одобрените работни места за наемане на трайно безработни лица възлиза на 179 547 лв.