Правителството отпусна 321 885 лева за почистване на коритото на река Батова

С Постановление на Министерски съвет са одобрени допълнителни разходи/трансфери за 2019 година за овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, общо в размер на 33 123 981 лева.

Правителството отпусна 321 885 лева за почистване на коритото на река Батова

От тях разходи по бюджета на Министерски съвет в размер на 2 130 384 лева, от които на областния управител на Добрич за почистване на коритото на река Батова в участъка от кръстовището на „Бултрак“ до Черно море, са предоставени средства в размер на 321 885 лева. 
На среща с народните представители от ГЕРБ вицеадмирал Пламен Манушев и Даниела Димитрова преди време кметът на село Батово Марияна Димитрова потърси съдействие за трайно решаване на проблема с наводненията в селото. Тя посочи, че само за периода от началото на 2014 година до есента на 2016 година селото пет пъти е наводнявано, като в два от случаите водата е достигнала до 1-1,60 метра над терена. Заливат се частни имоти и се нанасят щети на пътя Добрич-Албена, общинския път Батово-Прилеп, както и улица „Трета“, на която се намират детската градина и училището в селото.

Търси се финансиране на проект за изграждане на отводнителен канал в селото, който е разработен и внесен от Община Добричка в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. С него се иска финансиране за изграждане на отводнителен канал през село Батово до река Батовска и водосток на пътя Бтово-Прилеп.