Районната избирателна комисия за осми Добрички район проведе първото си заседание

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейски парламент се проведе първото заседание на назначената от Централна избирателна комисия Районна избирателна комисия за осми Добрички район.

Районната избирателна комисия за осми Добрички район проведе първото си заседание

На заседанието присъства областният управител Красимир Кирилов и главният секретар на Областна администрация Добрич Румен Русев. Кирилов поздрави членовете на РИК Добрич и им пожела ползотворна работа.
Главният секретар връчи на председателя на РИК Добрич печатите и други консумативи, нужни за дейността на РИК.

Допълнително на интернет страницата на Областна администрация Добрич в секцията „ИЗБОРИ 2019. ЕВРОПАРЛАМЕНТ“ ще бъдат обявени адрес и телефони за връзка с Районна избирателна комисия Добрич.