Свободни работни места в Добрич на 21 март

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 21 март

ДБТ - Добрич


Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")  1

Социален работник, Образование -Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")  1

Ветеринарен лекар, лабораторен,  Образование - Висше / Ветеринарна медицина (ЗООИНЖЕНЕРСТВО)  1

Директор, музей/галерия,  Образование - Висше / Изящни изкуства (Теория на изкуствата, изобразително изкуство), Език - Английски  1

Старши счетоводител, държавен служител,  Образование - Висше / Икономически науки1

Лекар, Образование - Висше / Медицина  6

Гробар,  Образование - Начално,Без образование  1

Общ работник, Образование - Начално,Без образование  4

Гладач,  Образование - Начално,Основно  5

Общ работник, Образование - Начално,Основно  3

Машинен оператор, шиене,  Образование - Начално,Основно,Средно  5

Получател, товари,  Образование - Основно  2

Гладач, Образование - Основно  1

Шивач, обувки,  Образование - Основно  3

Шивач,  Образование - Основно  4

Машинист, пътно-строителни машини,  Образование - Основно 1

Готвач,  Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач)  4

Аниматор,  Образование - Основно (за учащи),Средно,Език - Английски  8

Сезонен работник, горското стопанство, Образование - Основно,Без образование  3

Мияч, съдове (ръчно),  Образование - Основно,Начално  3

Мияч, превозни средства (ръчно),  Образование - Основно,Начално  2

Мияч, превозни средства (ръчно),  Образование - Основно,Начално 1

Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно  2

Работник, производство на метални конструкции,  Образование - Основно,Средно  3

Зидар, сгради (конструкции),  Образование - Основно,Средно  2

Помощник-готвач,  Образование - Основно,Средно  4

Производител, обувки (ръчно),  Образование - Основно,Средно  3

Шивач, обувки,  Образование - Основно,Средно  3

Мияч, превозни средства (ръчно),  Образование - Основно,Средно (водач"В" категория)  1

Администратор, хотел, Образование - Полувисше, Език - Английски  3

Работник, кухня, Образование - Средно  8

Камериер/камериерка,  Образование - Средно  7

Камериер/камериерка, Образование - Средно  8

Готвач,  Образование - Средно  2

Санитар, Образование - Средно  1

Началник, склад,  Образование - Средно  1

Сервитьор,  Образование - Средно 10

Сервитьор, Образование - Средно  10

Сараф, Образование - Средно, Език - Руски, Английски  15

Сервитьор,  Образование - Средно, Език - Английск  3

Механик, земеделски машини,  Образование - Средно  1

Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно  2

Сервитьор,  Образование - Средно  1

Сервитьор,  Образование - Средно2

Продавач-консултант,  Образование - Средно  2

Обслужващ, магазин,  Образование -Средно  3

Касиер,  Образование - Средно  1

Водопроводчик, поддръжка, Образование - Средно 1

Барман,  Образование - Средно  1

Технически изпълнител, Образование - Средно  1

Главен готвач,  Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)  2

Камериер/камериерка, хотел,  Образование - Средно (Кандидатите с опит са предимство)  7

Отговорник, спомагателни дейности,  Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство), Език - Английски  4

Машинен оператор, пералня/перачница,  Образование -Средно (Кандидатите с опит са с предимство)  15

Маникюрист,  Образование - Средно (Маникюрст)  2

Масажист,  Образование -  Средно (Терапия и рехабилитация или масажист),Висше / Терапия и рехабилитация  4

Инспектор, услуги,  Образование - Средно / Икономически науки,Висше / Икономически науки  3

Шофьор, автокран,  Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Управление на товароподемна машина)  1

Помощник-възпитател,  Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане  1

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги  2

Сладкар,  Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  4

Помощник-готвач,  Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  8

Организатор, работа с клиенти,  Образование - Средно,Висше, Език - Немски  5

Търговски сътрудник,  Образование - Средно,Висше  1

Гладач, ютия,  Образование - Средно,Начално,Основно 4

Шивач,  Образование - Средно,Основно  5

Готвач,  Образование - Средно,Основно  2

Камериер/камериерка, хотел,  Образование - Средно,Основно  2

Работник, озеленяване,  Образование - Средно,Основно  26

Общ работник,  Образование - Средно,Основно  1

Заварчик,  Образование - Средно,Основно  3

Готвач,  Образование - Средно,Основно  1

Запойчик,  Образование - Средно,Основно  2

Помощник-готвач,  Образование - Средно,Основно (Пом. готвач)  1

Филиал Балчик

Градинар, сезонен,  Образование - Основно  4

Портиер,  Образование - Основно,Средно  2

Шофьор, линейка,  Образование - Средно  1

Продавач-консултант,  Образование - Средно,Основно  3

Филиал Крушари

Работник, сезонен,  Образование - Основно,Начално  21