Осем операционни сестри с молби за напускане на болницата в Добрич

Те са поставили искания за увеличение на възнаграждението им в размер на две минимални заплати

Осем операционни сестри с молби за напускане на болницата в Добрич

Молби за напускане на Многопрофилната болница за активно лечение са подадени от 8 операционни сестри, съобщиха от ръководството на лечебното заведение. От там посочват, че мотивът на специалистите по здравни грижи е свързан с искане за увеличаване на възнаграждението им  в размер на две минимални работни заплати. 


„На този етап ръководството на МБАЛ счита, че това е невъзможно да се случи, тъй като трябва да се спазват правилата за финансова дисциплина на болницата“, посочват от там в съобщение до медиите.

До този момент са проведени няколко  срещи между двете страни, допълват от МБАЛ.

От ръководството на лечебното заведение считат, че в близко бъдеще ще се стигне до взаимно приемливо решение, а не до действия, които да попречат на нормалната дейност болницата.