Свободни работни места в Добрич на 19 март

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 19 март

ДБТ - Добрич
Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")       1

Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")       1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (ЗООИНЖЕНЕРСТВО)     1

Директор, музей/галерия, Образование - Висше / Изящни изкуства (Теория на изкуствата, изобразително изкуство)       1

Лекар, Образование - Висше / Медицина    6

Общ работник, Образование - Начално,Без образование      4

Гробар, Образование - Начално,Без образование        1

Общ работник, Образование - Начално,Основно          3

Гладач, Образование - Начално,Основно       5

Машинен оператор, шиене, Образование - Начално,Основно,Средно       5

Шивач, Образование - Основно      4

Гладач, Образование - Основно      1

Получател, товари, Образование - Основно       2

Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач)      4

Резач, горски дървен материал, Образование - Основно (Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони)      3

Сезонен работник, горското стопанство, Образование - Основно,Без образование      11

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно,Начално       1

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно,Начално       2

Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно       3

Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно      3

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно    3

Зидар, сгради (конструкции), Образование - Основно,Средно    2

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно,Средно (водач"В" категория)     1

Администратор, хотел, Образование - Полувисше    3

Сервитьор, Образование - Средно    3

Сараф, Образование - Средно     15

Началник, склад, Образование - Средно    1

Камериер/камериерка, Образование - Средно    7

Сервитьор, Образование - Средно    10

Сервитьор, Образование - Средно     10

Технически изпълнител, Образование - Средно     1

Водопроводчик, поддръжка, Образование - Средно     1

Работник, кухня, Образование - Средно     8

Камериер/камериерка, Образование - Средно      8

Готвач, Образование - Средно     2

Обслужващ, магазин, Образование - Средно     3

Сервитьор, Образование - Средно    1

Барман, Образование - Средно     1

Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно      2

Сервитьор, Образование - Средно2

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Механик, земеделски машини, Образование - Средно    1

Касиер, Образование - Средно       1

Координатор, Образование - Средно     1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно (Кандидатите с опит са предимство)     7

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство)     15

Отговорник, спомагателни дейности, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство)     4

Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст)     2

Огняр, Образование - Средно (Огняр)     1

Масажист, Образование - Средно (Терапия и рехабилитация или масажист),Висше / Терапия и рехабилитация       4

Шофьор, автокран, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Управление на товароподемна машина)     1

Помощник-възпитател, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане     1

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги      2

Помощник-готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг      8

Сладкар, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг      4

Търговски сътрудник, Образование - Средно,Висше     1

Гладач, ютия, Образование - Средно,Начално,Основно     4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно     2

Работник, озеленяване, Образование - Средно,Основно      27

Запойчик, Образование - Средно,Основно      2

Заварчик, Образование - Средно,Основно    3

Общ работник, Образование - Средно,Основно    1

Шивач, Образование - Средно,Основно     5

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно (Пом. готвач)     1

Филиал Балчик

Градинар, сезонен, Образование - Основно    2

Портиер, Образование - Основно,Средно      2

Шофьор, линейка, Образование - Средно     1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно     3

Филиал Крушари

Работник, сезонен, Образование - Основно,Начално      22