Анализът на 17 проби вода показа, че тя отговаря на изискванията

Анализът на 17 проби вода показа, че тя отговаря на изискванията
Водата за питейно-битови нужди в Добрич отговаря на нормативните изисквания.

Това сочат резултатите от извършен анализ на 17 проби, взети от различни пунктове при крана на потребителя в населените места от зона Стефаново, включително и от помпена станция Батово 2, съобщават от Регионалната здравна инспекция в Добрич. От там припомнят, че на 11 март е извършен насочен контрол във връзка с публикувана информация за нерегламентирано включване на повърхностни води от река Батовска. 


17-те проби са анализирани в РЗИ - Добрич по физико-химични и микробиологични показатели съгласно изискванията на Наредба № 9/ 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Към момента се изчакват резултатите от РЗИ - Варна за определени физико-химични показатели на проба вода от помпена станция Батово 2.  


Остава препоръката на здравната инспекция в Добрич при евентуално съмнение относно качеството на водата при крана на потребителя да бъде използвана бутилирана, а водата, съхранявана в резервни съдове, да бъде преварявана.


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+