Свободни работни места в Добрич на 11 февруари

Свободни работни места в Добрич на 11 февруари
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше 2 бр.


Професионален консултант, Образование - Висше (Бакалавър) 1 бр.


Ветеринар,Образование - Висше /Ветеринарна медицина (Ветеринарна медицина/Зооинженерство) 1 бр.


Инженер, електрически машини и апарати, Образование - Висше /Инженерство-комбинирани програми 1 бр.


Лекар,Образование - Висше /Медицина 6 бр.


Ръководител, набиране на персонал, Образование - Висше /Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Висше / Икономически науки 1 бр.


Крояч, обувни изделия, Образование - Начално, Основно 2 бр.


Гладач, Образование - Начално, Основно 5 бр.


Гладач, ютия, Образование - Начално, Основно 5 бр.


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално, Основно 1 бр.


Портиер, Образование - Основно 1 бр.


Шивач, Образование - Основно 5 бр.


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно 2 бр.


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Основно 2 бр.


Електромонтьор, Образование - Основно (електромонтьор), Средно /Електротехника и енергетика (електромонтьор) 1 бр.


Аниматор, Образование - Основно (за учащи), Образование - Средно, Английски 20 бр.


Помощник-готвач, Образование - Основно (Пом. готвач), Средно (Пом. готвач) 1 бр.


Шивач, обувки, Образование - Основно, Начално 2 бр.


Камериер/камериерка, хотел,Образование - Основно, Начално, Средно 10 бр.


Машинен оператор, шиене,Образование - Основно,Начално,Средно 5 бр.


Готвач, Образование - Основно,Средно 10 бр.


Организатор, производство, Образование - Основно,Средно /Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 1 бр.


Рецепционист, хотел, Образование - Средно, Немски, Английски 10 бр.


Контрольор, качество, Образование - Средно 1 бр.


Сервитьор, Образование -Средно 10 бр.


Сервитьор, Образование - СредноАнглийски 1 бр.


Координатор, Образование - СредноАнглийски 1 бр.


Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование -Средно 2 бр.


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно 6 бр.


Работник, сезонен, Образование - Средно 1 бр.


Оператор, селскостопански машини, Образование - Средно 1 бр.


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно 10 бр.


Монтажник, Образование - Средно 2 бр.


Отчетник, счетоводство, Образование - Средно (икономист), Английски 1 бр.


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно (Предимство е ако кандидатът има придобита квалификация за камериер.),Английски 5 бр.


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (свидетелство за управление на багер) 1 бр.


Огняр, Образование - Средно (Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и обслужване и поддържане на газови съоръжения и инсталации ) 1 бр.


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование -Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник) 1 бр.


Заварчик, Образование - Средно /Машиностроене, металообработване и металургия 1 бр.


Шлосер,Образование - Средно /Машиностроене, металообработване и металургия 1 бр.


Шивач, Образование - Средно /Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач) 5 бр.


Технически секретар, Образование - Средно, ВисшеАнглийски 1 бр.


Пиколо, Образование - Средно, Основно 5 бр.


Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно 1 бр.


Барман, Образование - Средно, Основно 10 бр.


Шивач, обувки, Образование - Средно,Основно 8 бр.


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно, Основно 1 бр.


Общ работник, Образование - Средно, Основно 2 бр.


Филиал Балчик


Склададжия 1 бр.


Чистач/ Хигиенист,Образование - Начално,Основно 2 бр.


Крояч, текстил, Образование - Основно 5 бр.


Технолог, облекло, Образование - Средно 1 бр.


Монтажник, хладилни и климатични инсталации, Образование - Средно 1 бр.


Продавач-консултант, Образование - Средно /Търговия на едро и дребно 1 бр.


Градинар, сезонен, Образование - Средно, Основно 4 бр.


Филиал Добричка


Работник, отглеждане на култивирани билки,Образование - Основно, Китайски, Английски 3 бр.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+