Свободни работни места в Добрич на 20 юли

Свободни работни места в Добрич на 20 юли
Свободни работнни места в добрич и областта, обявени от Бюрото по труда:

ДБТ - Добрич


Работник, сезонен


Общ работник


Общ работник


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап


Медицинска сестра


Медицинска сестра


Фелдшер


Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап


Ръководител, компютърен кабинет


Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап


Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап


Учител, теоретично обучение


Лекар


Лекар


Учител, начален етап на основното образование


Учител, начален етап на основното образование


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап


Логопед


Учител, ресурсен


Социален работник


Главен експерт


Главен счетоводител 


Ерготерапевт


Рехабилитатор


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап


Чистач/ Хигиенист


Гробар


Общ работник


Камериер/ камериерка, хотел


Производител, обувки (ръчно)


Зареждач, материали и полуфабрикати


Камериер/ камериерка


Чистач/ Хигиенист


Производител, обувки (ръчно)


Машинен оператор, шиене на обувки


Обслужващ работник, промишлено производство


Работник, производство на млечни продукти


Общ работник, промишлеността


Мияч, превозни средства (ръчно)


Общ работник


Производител, обувки (ръчно)


Работник, животновъд


Пивовар


Бояджия, стоманени конструкции


Бояджия, превозни средства


Гладач, ютия


Гладач


Готвач


Заварчик


Заварчик


Заварчик


Камериер/ камериерка


Бояджия, изделия от дърво


Мияч, съдове (ръчно)


Крояч, текстил


Оксиженист


Продавач-консултант


Птицевъд


Работник, ръчна изработка на облекла


Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари


Водач, селскостопански машини


Чистач/ Хигиенист


Шивач, мъжко/ дамско облекло


Шивач


Машинен оператор, шиене на облекла


Шивач, мъжко/ дамско облекло


Шивач, обувки


Шивач, обувки


Шофьор, тежкотоварен автомобил 


Готвач


Общ работник


Работник, подови облицовки и настилки


Продавач-консултант


Чистач/ Хигиенист


Сервитьор


Склададжия


Етикетировач (ръчно)


Формовчик


Технически изпълнител


Координатор


Оператор, производство на акумулатори


Работник, сезонен


Месач


Пекар


Работник, поддръжка


Сервитьор


Месач


Мияч, превозни средства (ръчно)


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)


Заварчик


Камериер/ камериерка


Крояч, текстил


Огняр


Окачествител, продукти (без храни и напитки)


Приемчик автосервиз


Продавач-консултант


Продавач-консултант


Продавач-консултант


Продавач-консултант         


Склададжия


Оператор, инсталация за размесване на бетон


Работник, подови облицовки и настилки


Шивач, мъжко/ дамско облекло


Шивач


Шивач, обувки


Шофьор, лекотоварен автомобил


Шофьор, товарен автомобил


Шофьор, товарен автомобил


Снабдител, доставчик


Електротехник, промишлено предприятие


Електротехник, промишлено предприятие


Техник, механик 


Електротехник, промишлено предприятие


Механик, промишлено оборудване


Стругар 


Техник, механик


Автомонтьор


Автомонтьор


Крояч, кожа


Крояч, обувни изделия


Шивач


Ветеринарен техник (фелдшер)


Технически ръководител, строителство


Автомонтьор


Машинист, пътно-строителни машини


Кредитен специалист, банка


Отговорник, спомагателни дейности


Готвач


Готвач


Готвач


Готвач 


Отговорник, търговска зала


Сервитьор


Готвач


Пакетировач


Общ работник, промишлеността


Общ работник


Шивач, обувки


Филиал Балчик


Градинар


Гладач


Шивач, мъжко/ дамско облекло


Продавач-консултант


Кредитен специалист, банка


Контрольор, качество


Търговски сътрудник


Администратор, хотел


Камериер/ камериерка, хотел


Камериер/ камериерка, хотел


Крояч, текстил


Филиал Добричка


Мияч, съдове (ръчно)


Филиал Крушари


Общ работник


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+