Свободни работни места в Добрич на 12 юли

Свободни работни места в Добрич на 12 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Работник, сезонен


Общ работник


Общ работник


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет


Медицинска сестра


Медицинска сестра


Фелдшер


Старши експерт


Ръководител, компютърен кабинет


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет


Учител, теоретично обучение


Лекар


Лекар


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет


Логопед


Учител, ресурсен


Главен експерт


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет


Берач, плодове и зеленчуци


Чистач/ Хигиенист


Гробар


Производител, обувки (ръчно)


Общ работник


Работник, животновъд


Обслужващ работник, промишлено производство


Производител, обувки (ръчно)


Машинен оператор, шиене на обувки


Зареждач, материали и полуфабрикати


Камериер/камериерка


Мияч, превозни средства (ръчно)


Производител, обувки (ръчно)


Общ работник


Общ работник, промишлеността


Пивовар


Камериер/камериерка, хотел


Общ работник


Чистач/ Хигиенист


Бояджия, превозни средства


Охранител


Гладач, ютия


Гладач


Гладач


Готвач


Заварчик


Заварчик


Заварчик


Камериер/камериерка


Бояджия, изделия от дърво


Мияч, съдове (ръчно)


Крояч, текстил


Оксиженист


Машинен оператор, пералня/перачница


Продавач-консултант


Птицевъд


Работник, ръчна изработка на облекла


Водач, селскостопански машини


Чистач/ Хигиенист


Шивач


Шивач, мъжко/дамско облекло


Машинен оператор, шиене на облекла


Шивач, мъжко/дамско облекло


Шивач, обувки


Шивач, обувки


Шофьор, товарен автомобил


Шофьор, тежкотоварен автомобил


Готвач


Общ работник


Работник, подови облицовки и настилки


Продавач-консултант


Чистач/ Хигиенист


Сервитьор


Пекар


Склададжия


Търговски представител


Координатор


Месач


Работник, поддръжка


Формовчик


Работник, сезонен


Оператор, производство на акумулатори


Сервитьор


Етикетировач (ръчно)


Месач


Работник, паркинг


Камериер/камериерка, хотел


Камериер/камериерка


Крояч, текстил


Оператор, парни и водогрейни съоръжения


Огняр


Окачествител, продукти (без храни и напитки)


Приемчик автосервиз


Продавач-консултант


Продавач-консултант


Продавач-консултант


Продавач-консултант


Продавач-консултант


Склададжия


Оператор, инсталация за размесване на бетон


Работник, подови облицовки и настилки


Шивач


Шивач, мъжко/дамско облекло


Шивач


Шивач, обувки


Шофьор, лекотоварен автомобил


Шофьор, товарен автомобил


Шофьор, товарен автомобил (международни превози)


Снабдител, доставчик


Електротехник, промишлено предприятие


Техник, механик


Електротехник, промишлено предприятие


Механик, промишлено оборудване


Стругар


Техник, механик


Автомонтьор


Монтьор, земеделски машини


Автомонтьор


Крояч, обувни изделия


Шивач


Ветеринарен техник (фелдшер)


Работник, поддръжка на сгради


Автомонтьор


Машинист, пътно-строителни машини


Шофьор, товарен автомобил (международни превози)


Кредитен специалист, банка


Отговорник, спомагателни дейности


Администратор, хотел


Готвач


Готвач


Готвач


Готвач


Готвач


Камериер/камериерка


Отговорник, търговска зала


Сервитьор


Готвач


Пакетировач


Общ работник, промишлеността


Общ работник


Шивач, обувки


Филиал Балчик


Градинар


Шивач, мъжко/дамско облекло


Гладач


Продавач-консултант


Търговски сътрудник


Контрольор, качество


Кредитен специалист, банка


Администратор, хотел


Камериер/камериерка, хотел


Крояч, текстил


Камериер/камериерка, хотел


Филиал Добричка


Мияч, съдове (ръчно)


Филиал Крушари


Общ работник

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+