Представят европейските средства за бизнеса в градовете и селските райони

Представят европейските средства за бизнеса в градовете и селските райони
Информационна среща на тема „Европейските средства за бизнеса в градовете и селските райони" организира Областен информационен център – Добрич. Тя ще се проведе на 20 юли /петък/ от 15.30 часа в зала „Европа“ на Областна администрация.

Покана за присъствие на информационната среща е отправена към  представители на бизнеса, земеделски стопани, работодатели, собственици на нови и съществуващи предприятия, граждани и медии.


По време на събитието ще бъдат представени отворената процедура за нови фирми BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството" по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия" по Програмата за развитие на селските райони. Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти в областта. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.


Освен екипът на ОИЦ - Добрич, в събитието ще участват представители на Регионалния сектор "Варна" към главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", управляващ орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" и Enterprise Europe Network - Добрич.


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+