Горското стопанство в Добрич подпомага растежа на 60 дка млади гори

Горското стопанство в Добрич подпомага растежа на 60 дка млади гори
До края на месеца горското стопанство в Добрич ще реализира поредица от лесовъдски мероприятия, свързани с отглеждането на горски култури на обща площ от около 60 дка край селата Паскалево, Врачанци и Дряновец.

В три горски района в момента се извършва окопаване на фиданките, така че да бъде подпомогнат растежът на насажденията.


Директорът на горското стопанство инж. Цанко Николов отбеляза новостите, които се прилагат в областта на маркирането и подпомагането на естественото възобновяване. „Чрез механизираното почистване на храсти в отдели със затруднено естествено възобновяване ускоряваме процесите в горите, които гарантират устойчиво развитие на местните видове”, отчете той пред колегите си.


В рамките на съвещание бяха анализирани четири обекта с характерните видове сечи за района на ДГС „Добрич”. Въз основа на натрупания опит и изследваните резултати специалистите дискутираха приложението на Наредбата за сечите в горите и трудностите, които възникват в практиката.

Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+