Промяна на Кодекса на труда, който е отпреди 60 години, искат работодатели

Промяна на Кодекса на труда, който е отпреди 60 години, искат работодатели
„Приветствам подобни формати и инициативи, чрез които може да се скъси дистанцията между държавна администрация и реалния сектор“, сподели Иво Пенчев - председател на Общинския съвет в Добрич, който присъства в качеството си на работодател на проведената среща днес с работодатели.

Тя се организира по инициатива на народните представители от ГЕРБ Даниела Димитрова и Пламен Манушев. В нея участваха експерти от дирекция „Инспекция по труда” и работодатели от различни сектори. По думите на Иво Пенчев реалният сектор е гръбнакът на цялата икономика. Той отправи въпрос към Даниела Димитрова за Кодекса на труда, който не е променян повече от 60 години. Според работодателите е време да се инициира нов Кодекс. „Оказва се, че работодателите нямат никакви права“, каза Иво Пенчев като добави, че хората, които осигуряват работна ръка не искат да ощетяват кадрите си, но те стават заложници на недобросъвестните хора. Искането е да има равнопоставеност между работодатели и работници. 


Даниела Димитрова отбеляза, че е напълно съгласна с предложението. От думите й стана ясно, че ще се направи работна среща, на която да се дискутира този въпрос, след което решенията ще се внесат в комисията към в Народното събрание.


Станка Паскалева, експерт в „Инспекция по труда“, отбеляза, че умората води до най-висок риск от трудов травматизъм. Тя допълни, че най-често прикриването на трудови правоотношения става чрез гражданските договори.


Красимира Спасова, също експерт в инспекцията, припомни условията за безопасност за строително-монтажните работи. От страна на работодателите се повдигна въпросът за лична отговорност на работниците, които не спазват безопасни условия на труд. Експертите дадоха своя отговор, че отговорността е солидарна между работник и работодател. Красимира Спасова предложи идеята всеки бранш да си организира срещи, на които да решат еднакво уеднаквени правила и санкции.


Ангел Петков, директор на „Инспекция по труда“, за финал сподели за Добрич Онлайн, че е доволен от срещата и очаква занапред да има същия интерес от страна на работодателите. Иво Пенчев сподели, че очакванията му са били противоречиви, но това, което е видял от срещата, е една проактивност от страна на „Инспекцията по труда“. „Това е решението за всички държавни институции – да имат активно поведение, а не да чакат пасивно“, допълни той.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+