Свободни работни места в Добрич на 31 януари

Свободни работни места в Добрич на 31 януари
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич
    Ветеринарен лекар, лабораторен    1
    Младши счетоводител    1
    Социален работник    1
    Лекар    5
    Медицинска сестра    1
    Учител, детска градина    1
    Учител, детска градина    1
    Логопед    1
    Ръководител, отдел в хотел    1
    Ръководител, отдел в ресторант    1
    Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    1
    Шивач    6
    Общ работник, оранжерия/парник    5
    Гладач    5
    Дробоструйчик    1
    Общ работник    2
    Шивач, обувки    4
    Гладач    1
    Работник, сглобяване на детайли    1
    Заварчик    2
    Стругар    1
    Тапицер    1
    Машинен оператор, шиене на облекла    5
    Шивач, мъжко/дамско облекло    4
    Шофьор, автобус    1
    Производител, обувки (ръчно)    3
    Производител, обувки (ръчно)    2
    Монтажник, метални конструкции    1
    Информатор, приемна    10
    Монтажник, изделия от метал    2
    Заварчик    1
    Кредитен специалист, банка    5
    Електротехник, строителен    2
    Заварчик    1
    Крояч, текстил    4
    Контрольор, качество    2
    Старши специалист    1
    Стругар    1
    Специалист, поддръжка    1
    Организатор, производство    1
    Манипулант, промишлеността    2
    Тракторист    1
    Шофьор, автобус    2
    Техник, електрически машини и апарати    1
    Техник-механик, шивашко производство    1
    Електротехник, строителен    4
    Технически секретар    1
    Крояч, обувни изделия    2
    Крояч, обувни изделия    1
    Строителен техник, проектно-технически отдел    1


Филиал Балчик       
    Монтажник, метални конструкции    5
    Бояджия, стоманени конструкции    1
    Обслужващ, бензиностанция/газостанция    2
    Помощник-готвач    3
    Общ работник    2


Филиал Добричка       
    Работник, животновъд    1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+