РЗИ - Добрич проверява качествата на питейната вода в града

РЗИ - Добрич проверява качествата на питейната вода в града
Във връзка с получени в РЗИ - Добрич сигнали за влошени качества на питейната вода в град Добрич, вчера са извършени проверки, придружени с лабораторен контрол.

Взети са проби от два различни пункта. Пробите са с влошени органолептични показатели - повишена мътност. Изчакват се резултатите от анализите по микробиологични показатели на пробите питейна вода, с оглед предприемане на мерки спрямо ВиК - Добрич, съобщават от Регионалната здравна инспекция.


Предвид възникващите проблеми по ВиК системата в резултат на аварии и неблагоприятни метеорологични условия, РЗИ - Добрич препоръчва при евентуално съмнение относно качеството на водата при крана на консуматора, за питейно-битови цели да се използва бутилирана вода от търговската мрежа. При ползване на вода от резервни съдове, преди консумация тя следва да се преварява, съветват от РЗИ - Добрич.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+