Последни дни прием за кредит за тор и семена

Последни дни прием за кредит за тор и семена
Изтичат последните дни за прием на заявления за целеви кредит за минерален тор и/или семена и за използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница от реколта 2018.

Крайният срок е 15-и ноември, документите се приемат в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” на областните дирекции на ДФ „Земеделие“.  Крайната дата за изплащане на средствата е 20 декември 2017 г.


Общо 5 млн. лева е бюджетът в подкрепа на зърнопроизводителите. Допустими за кандидатстване са физически и юридически лица, еднолични търговци и кооперации, регистрирани като земеделски стопани. За целта те трябва да нямат задължения към бюджета, както и просрочени задължения към ДФ „Земеделие”, не са допуска да са свързани лица с търговеца на минерални торове и семена. Изисква се още да не са в процедура по несъстоятелност или в обявена такава, както и да не са в производство по ликвидация.


Лихвата по кредита е 3%, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит. Средствата се предоставят от бюджета на ДФ „Земеделие“ до изчерпване на финансовия ресурс. Всеки земеделец, който отговаря на изискванията, може да получи 80 лв./ха за закупуване на минерален тор и 40 лв./ха за закупуване на семена. Таванът на кредита е 200 000 лв.


Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция. Общата сума на обезпеченията следва да осигури покритие на кредита в размер на 135%.

Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+