От „Русгеоком БГ“ ЕАД отказват да допълнят ДОВОС за добив на газ в Добруджа

От „Русгеоком БГ“ ЕАД отказват да допълнят ДОВОС за добив на газ в Добруджа
От „Русгеоком БГ“ ЕАД не смятат, че е нужно да допълнят Доклада си за въздейстивето върху околната среда на инвестиционното си предложение за проучвания и добив на природен газ в находище „Спасово“, блок „Добрич“.

Това е записано в тяхно становище, разпратено до всички засегнати от инвестиционното им намерение населени места в община Генерал Тошево. След проведените обществени обсъждания между фирмата инвеститор и местното население и във връзка с постъпилите въпроси, възражения и отрицателни становища от „Русгеоком БГ ЕАД“ считат, че липсва необходимост от допълването на доклада им.


Според тях, липсват други възможни начини за реализиране на инвестиционното предложение или нова информация, която се различава от вече представената. В становището е записано още, че на всички въпроси, свързани с доклада, е отговорено с цитати от самия него, а на обвиненията, че експертите им не си познават доклада, не е отговаряно.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+