24.09.2017 - 11.00 часа - куклен театър

Държавен куклен театър "Дора Габе"
куклен спектакъл "Косе Босе"
Постановка и сценография: Леонард Капон
Участват Ренета Николова, Мира Демирева и Росен Радев