Видеостена в община Генерал Тошево

За Деня на българската община в Община Генерал Тошево гражданите могат да се запознаят с дейността на Общинска администрация. На видеостена на първия етаж в сградата на Общината през целия ден ще вървят филми за дейността на ОА, поздравления от кмета и кметския екип, различни филми за населените места от общината, презентации и информация.
На всички граждани, които посетят сградата на Общинска администрация ще бъдат раздавани различни рекламни материали.