Насърчават с проект младите хора от Община Каварна за работа в туризма

Насърчават с проект младите хора от Община Каварна за работа в туризма
В Община Каварна стартират дейностите по проект 16.4.2.017 - "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма", одобрен в рамките на програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България, съобщи за Добрич Онлайн кметът Нина Ставрева.

В Община Каварна стартират дейностите по проект 16.4.2.017 - "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма", одобрен в рамките на програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България”. Той ще е с продължителност 18 месеца и е насочен към идентифициране на проблемите, свързани с липсата на квалифицирани и професионално мотивирани служители за туристическия бранш. Основната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на работната сила на младежи от трансграничния регион и стимулиране на мобилността им от другата страна на границата.


Основни дейности са идентификация и мотивацията на младите хора и тяхното включване в професионални и езикови обучения, разработване на обща стратегия за трансгранично заетост и виртуален център за насърчаване на заетостта, които ще предоставят информация и връзка между работодатели и работници.


Очаквани резултати от изпълнението на проекта са:
1. Подобряване на професионалната квалификация и езиковата компетентност на 80 души
2. Създаден Виртуален център за насърчаване на заетостта
3. Извършени 200 юридически консултации на младежите от региона
4. Проведени четири трудови борси
5. Разработена съвместно стратегия за управление на човешките ресурси в туристическия сектор
6. Професионални обучения за младежи в професии от туристическия сектор


Общата стойност е 340542,98 Евро, от които 187729 Евро са за Община Каварна, като водещ бенефициент по проекта. Като парньори участват Университета „Овидиус“ в гр. Констанца, Румъния и Асоциация Партньори 2000, гр. Кълъраш, Румъния.Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+