Свободни работни места в Добрич на 19 май

Свободни работни места в Добрич на 19 май
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич       
    Помощник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство    1
    Животновъд    2
    Общ работник, оранжерия/парник    10
    Счетоводител, оперативен    1
    Директор дирекция, община    1
    Лекар    4
    Лекар    1
    Логопед    1
    Помощник-нотариус    1
    Старши юрисконсулт, държавен служител    1
    Агроном    1
    Главен счетоводител, община/район    1
    Рехабилитатор    1
    Кинезитерапевт    2
    Технически сътрудник    1
    Шивач    5
    Мияч, съдове (ръчно)    1
    Мияч, съдове (ръчно)    4
    Перач (ръчно)    29
    Помощник-готвач    3
    Общ работник    4
    Общ работник    2
    Общ работник    2
    Животновъд    1
    Шивач    5
    Мияч, съдове (ръчно)    1
    Производител, обувки (ръчно)    2
    Перач (ръчно)    5
    Гладач    2
    Камериер/камериерка, хотел    4
    Общ работник    1
    Общ работник    2
    Работник, сезонен    14
    Работник, сезонен    16
    Камериер/камериерка    2
    Готвач    6
    Общ работник    1
    Камериер/камериерка    6
    Работник, подови облицовки и настилки    3
    Шивач    4
    Сътрудник, охрана    4
    Общ работник    1
    Шофьор, лекотоварен автомобил    2
    Манипулант, промишлеността    2
    Гладач, преса (ръчно)    2
    Пиколо    5
    Шофьор, автобус    1
    Обслужващ работник, промишлено производство    15
    Помощник-готвач    2
    Камериер/камериерка, хотел    7
    Камериер/камериерка    1
    Сервитьор    2
    Охранител    2
    Работник, повърхностна обработка на дърво    4
    Мияч, съдове (ръчно)    2
    Пиколо    2
    Камериер/камериерка    3
    Камериер/камериерка    2
    Камериер/камериерка, хотел    4
    Производител, ръчно на хляб    1
    Камериер/камериерка, хотел    4
    Камериер/камериерка    3
    Сътрудник, охрана    3
    Камериер/камериерка    3
    Камериер/камериерка    1
    Камериер/камериерка    5
    Мияч, съдове (ръчно)    2
    Камериер/камериерка    2
    Работник, кухня    1
    Камериер/камериерка    2
    Помощник-готвач    3
    Чистач/ Хигиенист    9
    Камериер/камериерка    3
    Помощник-готвач    3
    Машинен оператор, пералня/перачница    3
    Камериер/камериерка    7
    Пиколо    1
    Санитар    2
    Перач (ръчно)    2
    Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали    2
    Пиколо    6
    Общ работник    3
    Зареждач, материали и полуфабрикати    9
    Камериер/камериерка    8
    Камериер/камериерка, хотел    2
    Камериер/камериерка    2
    Готвач    6
    Оператор, селскостопански машини    1
    Пиколо    2
    Тракторист    2
    Готвач    1
    Работник, овощна градина    1
    Дърводелец    2
    Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали    2
    Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки    3
    Монтажник, изделия от дърво    2
    Готвач    1
    Готвач    5
    Готвач    1
    Готвач    3
    Готвач    3
    Готвач    2
    Готвач    11
    Готвач    5
    Готвач    6
    Готвач    4
    Камериер/камериерка    4
    Оксиженист    1
    Перач (ръчно)    4
    Помощник-готвач    4
    Работник, кухня    4
    Помощник-готвач    2
    Помощник-готвач    2
    Помощник-готвач    1
    Резач    2
    Сервитьор    5
    Общ работник    2
    Работник, строителството    5
    Стругар    1
    Стругар    1
    Тапицер    1
    Шивач, мъжко/дамско облекло    5
    Шивач, обувки    4
    Шлосер    4
    Шофьор, лек автомобил до 9 места    1
    Шофьор, лекотоварен автомобил    1
    Бояджия, декоратор на сгради    5
    Шивач, обувки    1
    Помощник-готвач    8
    Готвач    5
    Готвач    5
    Общ работник    1
    Шофьор, лекотоварен автомобил    1
    Камериер/камериерка    1
    Администратор, хотел    2
    Сервитьор    4
    Пиколо    8
    Сервитьор    6
    Барман    5
    Шофьор, автобус    1
    Аранжор, витрини/щандове    2
    Барман    3
    Готвач    1
    Хост (хостеса)    2
    Администратор, хотел    3
    Сервитьор    4
    Продавач, хранителни продукти    1
    Продавач-консултант    1
    Продавач, павилион    2
    Помощник-готвач    4
    Камериер/камериерка, хотел    4
    Машинен оператор, дървообработване    3
    Аниматор    1
    Администратор, хотел    2
    Готвач    2
    Служител, информация    2
    Продавач-консултант    2
    Фотограф    3
    Шофьор, товарен автомобил (международни превози)    1
    Сервитьор    7
    Общ работник    3
    Продавач-консултант    3
    Мияч, прозорци/витрини    1
    Портиер    10
    Администратор, хотел    2
    Готвач    1
    Рецепционист, хотел    1
    Камериер/камериерка    2
    Шофьор, лекотоварен автомобил    1
    Обслужващ, бензиностанция/газостанция    2
    Продавач-консултант    1
    Администратор, хотел    4
    Готвач    2
    Администратор, хотел    2
    Сервитьор    8
    Помощник-готвач    4
    Пиколо    2
    Администратор, хотел    4
    Работник, кухня    4
    Месач    1
    Рецепционист    1
    Барман    5
    Общ работник    3
    Сервитьор    4
    Администратор, хотел    3
    Сервитьор    1
    Сервитьор    2
    Машинен оператор, обработка на зърно    1
    Администратор, хотел    2
    Продавач, хранителни продукти    1
    Сервитьор    4
    Сервитьор    1
    Автомонтьор    1
    Администратор, хотел    2
    Администратор, хотел    2
    Барман    4
    Барман    20
    Барман    1
    Оператор, пътно-строителни машини    2
    Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)    5
    Готвач    1
    Готвач    4
    Готвач    1
    Готвач    1
    Заварчик    1
    Заварчик    1
    Камериер/камериерка, хотел    8
    Касиер    2
    Касиер    1
    Крояч, текстил    1
    Маникюрист    1
    Маникюрист    2
    Машинен оператор, обработка на зърно    1
    Механик, гараж за транспортни средства    2
    Продавач-консултант    1
    Огняр    1
    Помощник-готвач    2
    Обслужващ, магазин    1
    Продавач-консултант    1
    Продавач-консултант    2
    Спасител, плаж    15
    Сервитьор    1
    Сервитьор    4
    Сервитьор    3
    Сервитьор    1
    Сервитьор    14
    Сервитьор    7
    Сервитьор    10
    Ръководител, отдел в ресторант    1
    Сервитьор    4
    Сервитьор    6
    Сервитьор    2
    Сервитьор    4
    Спасител, басейн    3
    Спасител, плаж    3
    Машинен оператор, изделия от бетон    3
    Работник, подови облицовки и настилки    4
    Фризьор    2
    Шивач, мъжко/дамско облекло    3
    Шивач, мъжко/дамско облекло    5
    Шлосер    1
    Шлосер    1
    Шофьор, лекотоварен автомобил    3
    Шофьор, товарен автомобил    2
    Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника    1
    Работник, поддръжка    3
    Медицинска сестра    2
    Автомеханик    1
    Заварчик    1
    Автомонтьор    1
    Кранист (подвижен)    1
    Шивач, обувки    1
    Монтьор, обувки    2
    Барман    7
    Готвач    5
    Готвач    1
    Администратор, хотел    2
    Чистач/ Хигиенист    7
    Камериер/камериерка    20
    Камериер/камериерка, хотел    10
    Мияч, съдове (ръчно)    1


Филиал Балчик       
    Технолог, облекло    1
    Сервитьор    2
    Работник, кухня    1
    Камериер/камериерка    2
    Камериер/камериерка    2
    Камериер/камериерка    6
    Камериер/камериерка    2
    Камериер/камериерка    1
    Общ работник    1
    Склададжия    1
    Контрольор, качество    3
    Администратор, хотел    1
    Администратор, хотел    2
    Администратор, хотел    2
    Продавач-консултант    1
    Готвач    1
    Крояч, платна    5

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+