Свободни работни места в Добрич на 21 април

Свободни работни места в Добрич на 21 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич       
    Животновъд    2
    Касиер    2
    Обслужващ работник, промишлено производство    4
    Общ работник, оранжерия/парник    10
    Помощник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство    1
    Технически сътрудник    1
    Началник отдел, община/район    1
    Лекар    5
    Лекар    4
    Лекар    1
    Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап    1
    Логопед    1
    Помощник-нотариус    1
    Агроном    1
    Счетоводител    1
    Рехабилитатор    1
    Кинезитерапевт    2
    Технически сътрудник    1
    Общ работник    2
    Помощник-готвач    4
    Перач (ръчно)    37
    Мияч, съдове (ръчно)    3
    Общ работник    5
    Мияч, съдове (ръчно)    4
    Работник, поддръжка    1
    Гладач    2
    Мияч, съдове (ръчно)    1
    Общ работник    3
    Производител, обувки (ръчно)    2
    Работник, сезонен    6
    Манипулант, промишлеността    2
    Готвач    7
    Общ работник    3
    Шофьор, лекотоварен автомобил    3
    Камериер/камериерка, хотел    4
    Оператор, селскостопански машини    1
    Тракторист    2
    Чистач/ Хигиенист    1
    Готвач    1
    Пиколо    2
    Камериер/камериерка    2
    Работник, овощна градина    1
    Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали    2
    Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали    2
    Общ работник, строителство на сгради    4
    Чистач/ Хигиенист    1
    Перач (ръчно)    9
    Шофьор, автобус    1
    Общ работник    11
    Гладач, преса (ръчно)    2
    Пиколо    8
    Камериер/камериерка    8
    Производител, ръчно на хляб    1
    Камериер/камериерка, хотел    7
    Камериер/камериерка    1
    Работник, ръчна изработка на облекла    2
    Камериер/камериерка, хотел    5
    Зареждач, материали и полуфабрикати    9
    Камериер/камериерка    2
    Мияч, съдове (ръчно)    2
    Готвач    2
    Камериер/камериерка    2
    Помощник-готвач    4
    Чистач/ Хигиенист    22
    Помощник-готвач    4
    Камериер/камериерка    3
    Камериер/камериерка    3
    Шофьор, самосвал    4
    Камериер/камериерка    3
    Общ работник    2
    Машинен оператор, пералня/перачница    5
    Камериер/камериерка    3
    Животновъд    2
    Перач (ръчно)    2
    Общ работник    35
    Камериер/камериерка    3
    Камериер/камериерка    7
    Шивач    4
    Помощник-готвач    3
    Мияч, съдове (ръчно)    19
    Работник, повърхностна обработка на дърво    4
    Камериер/камериерка    1
    Монтажник, изделия от дърво    2
    Дърводелец    2
    Камериер/камериерка    3
    Пиколо    1
    Камериер/камериерка    8
    Камериер/камериерка    9
    Камериер/камериерка    4
    Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки    4
    Общ работник    2
    Работник, кухня    2
    Сервитьор    3
    Общ работник    1
    Тракторист    3
    Готвач    1
    Готвач    5
    Готвач    1
    Готвач    14
    Готвач    3
    Готвач    8
    Готвач    5
    Заварчик    5
    Камериер/камериерка    11
    Помощник-готвач    4
    Работник, кухня    5
    Помощник-готвач    1
    Сервитьор    5
    Стругар    1
    Стругар    1
    Тапицер    1
    Шивач    3
    Шивач, обувки    4
    Шлосер    2
    Комплектовач    1
    Шлосер    4
    Шлосер    4
    Готвач    5
    Готвач    1
    Шофьор, товарен автомобил    1
    Помощник-готвач    8
    Камериер/камериерка, хотел    3
    Готвач    6
    Камериер/камериерка    3
    Камериер/камериерка    1
    Началник, цех    1
    Работник, паркинг    1
    Хост (хостеса)    2
    Сервитьор    1
    Крояч, обувни изделия    1
    Готвач    1
    Администратор, хотел    2
    Продавач-консултант    1
    Продавач-консултант    1
    Продавач-консултант    1
    Сервитьор    10
    Заварчик    1
    Работник, производство на млечни продукти    1
    Работник, строителството    2
    Барман    3
    Общ работник    1
    Общ работник    3
    Технически сътрудник    1
    Готвач    2
    Администратор, хотел    3
    Машинен оператор, дървообработване    3
    Продавач-консултант    1
    Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност    2
    Барман    6
    Организатор, куриерска дейност    1
    Рецепционист    2
    Администратор, хотел    2
    Пиколо    2
    Шофьор, товарен автомобил (международни превози)    1
    Помощник-готвач    4
    Сервитьор    4
    Работник, кухня    4
    Администратор, хотел    4
    Сервитьор    4
    Администратор, хотел    5
    Обслужващ, бензиностанция/газостанция    4
    Организатор, реклама    1
    Сервитьор    5
    Технически секретар    1
    Служител, информация    2
    Камериер/камериерка    12
    Агент, осигуряване    4
    Продавач-консултант    2
    Сервитьор    6
    Готвач    2
    Чистач/Хигиенист    2
    Детегледачка    2
    Сервитьор    5
    Готвач    2
    Барман    5
    Камериер/камериерка    9
    Продавач-консултант    2
    Общ работник    4
    Аниматор    1
    Администратор, хотел    5
    Готвач    11
    Фотограф    3
    Камериер/камериерка    3
    Спасител, басейн    2
    Склададжия    1
    Пиколо    3
    Сервитьор    3
    Камериер/камериерка    1
    Шофьор, лекотоварен автомобил    1
    Сервитьор    2
    Пиколо    8
    Рецепционист, хотел    1
    Дестилатор    6
    Сервитьор    1
    Пиколо    20
    Продавач-консултант    1
    Администратор, хотел    2
    Оператор, селскостопански машини    1
    Администратор, хотел    2
    Рецепционист, хотел    1
    Рецепционист    1
    Работник, подови облицовки и настилки    2
    Продавач-консултант    2
    Продавач-консултант    3
    Кранист (подвижен)    1
    Администратор, хотел    2
    Барман    2
    Барман    1
    Барман    5
    Барман    5
    Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)    2
    Водач, селскостопански машини    3
    Оператор, пътно-строителни машини    2
    Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)    5
    Готвач    5
    Готвач    2
    Готвач    4
    Готвач    3
    Машинист на претоварач    1
    Монтажник, електрооборудване    2
    Камериер/камериерка    5
    Камериер/камериерка, хотел    8
    Крояч, текстил    1
    Куриер, служба/офис    2
    Маникюрист    1
    Маникюрист    2
    Барман    14
    Сервитьор    17
    Огняр    3
    Отговорник, търговска зала    2
    Помощник-готвач    2
    Продавач-консултант    2
    Работник, строителството    2
    Рецепционист    2
    Сервитьор    6
    Ръководител, отдел в ресторант    1
    Сервитьор    3
    Сервитьор    4
    Сервитьор    2
    Сервитьор    10
    Сервитьор    20
    Сервитьор    4
    Спасител, басейн    3
    Спасител, плаж    3
    Машинен оператор, изделия от бетон    10
    Работник, подови облицовки и настилки    4
    Фризьор    1
    Фризьор    2
    Контрольор, качество    3
    Шивач, мъжко/дамско облекло    2
    Шивач, мъжко/дамско облекло    2
    Шивач, мъжко/дамско облекло    5
    Шивач, обувки    1
    Шофьор, лекотоварен автомобил    4
    Шофьор, товарен автомобил    2
    Шофьор, линейка    1
    Куриер    1
    Шофьор, товарен автомобил    1
    Ветеринарен техник (фелдшер)    1
    Техник, компютърни системи    1
    Автомеханик    1
    Автомонтьор    1
    Механик, гараж за транспортни средства    2
    Шивач, обувки    2
    Технолог, облекло    1
    Крояч, текстил    2
    Готвач    4
    Готвач    5
    Готвач    4
    Готвач    3
    Барман    8
    Салонен управител    1
    Камериер/камериерка    20


Филиал Балчик       
    Работник, кухня    1
    Мияч, съдове (ръчно)    1
    Камериер/камериерка    4
    Камериер/камериерка    1
    Камериер/камериерка    8
    Администратор, хотел    1
    Администратор, хотел    1
    Готвач    1
    Администратор, хотел    2
    Готвач    1

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+