Над 60% от клиентите на Енерго-Про имат сметки до 50 лева

Над 60% от клиентите на Енерго-Про имат сметки до 50 лева
Средната сметка за електроенергия през януари от домакинствата в Североизточна България е 56,11 лева, съобщават от Енерго-Про.

През същия период на миналата година средната стойност на фактурите е била 48,54 лева.


Ниските температури през първия месец на 2017 година са се отразили на средното потребление на електроенергия, което е било по-високо с около 15 % спрямо януари 2016 г. и с 24,6 % спрямо предходния месец декември.


По данни на Енерго-Про повече от 60% от клиентите са потребили електроенергия на стойност до 50 лева. Други 18 % имат сметки между 50 и 100 лева, а 16 на сто са консумирали енергия между 100 и 200 лева. Около 5 % от всички битови клиенти на Енерго-Про имат сметки над 200 лева за консумираната през януари електрическа енергия.

Клиентите на компанията могат да се информират за индивидуалния срок за плащане на сметките си за ток от интернет страницата на Енерго-Про, на денонощен телефон 0700 1 61 61, в клиентски център на дружеството на територията на Североизточна България, на всяка онлайн каса на партньорите на Енерго-Про – Български пощи и Информационно обслужване или в платежния документ за погасени задължения за консумирана електроенергия от предходен период.

Клиентите на компанията, които срещат затруднения да покрият своите задължения в срок, могат да подадат искане за разсрочване в най-удобния за тях клиентски център. След като разгледат всяко постъпило искане специалистите на компанията ще се свържат с клиента, за да му предложат индивидуална схема за разсрочване, съобщават от Енерго-Про.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+