Кандидатстване за финансиране по кампанията "Зрънце живот" за двойки с репродуктивни проблеми

На 21 ноември стартира процедура по кандидатстване за финансиране по програмата "Зрънце живот" - съвместна благотворителна инициатива на Фондация "Искам бебе", "Добруджански хляб" АД и Община Добрич, за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми.

Кандидатстване за финансиране по кампанията "Зрънце живот" за двойки с репродуктивни проблеми

Периода, в който желаещите могат да подават заявление за кандидатстване, е от 21 ноември до 15 декември 2016 г.
За включване в кампанията, кандидатите е необходимо да се запознаят с критериите, детайлно описани в Условията за кандидатстване по програмата. Отговаряйки на всички критерии, те трябва да попълнят и изпратят Заявление за кандидатстване в посочените срокове на e-mail: vita@iskambebe.bg

На финала на кампанията печелившите двойки ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус, представител на Фондация "Искам бебе" и представител на "Добруджански хляб" АД.

Информация относно условията за кандидатстване може да бъде намерена на адрес: http://vita-bg.eu/zrancejivot/

Средствата за кампанията се осигуряват от продажбата на здравословните, пълнозърнести хлябове ВИТА и основен акцент на кампанията е здравословното хранене и ролята му в превенцията на репродуктивните затруднения при младите хора.