Учителите вече могат да придобият професионално-квалификационна степен в Добрич

Учителите вече могат да придобият професионално-квалификационна степен в Добрич
От тази година учителите, желаещи да придобият професионално-квалификационна степен - от 5-та до 1-ва, могат да кандидатстват и в град Добрич. Това е възможно благодарение на сключените договорни отношения между Висше училище по мениджмънт и Департамент за информация и повишена квалификация на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет - Стара Загора.

Изпитите за съответните професионално-квалификационни степени ще се провеждат в сградата на ВУМ в град Добрич. В Добрич ще се приемат и документи за различни квалификационни курсове, организирани от ДИПКУ - Стара Загора. Срокът за прием на документи за придобиване на професионално-квалификационна степен е 30 юли.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+