Седмокласниците пишат по Станислав Стратиев

55 хиляди седмокласници ще трябва да преразкажат произведението „Череша с алени сърца” на Станислав Стратиев.

Седмокласниците пишат по Станислав Стратиев
На изпит за външно оценяване по български език и литература за влизане в профилирани гимназии и паралелки се явяват над 55 хиляди седмокласници на 27 май.

Първият модул от изпита се състои от тестови задачи, а вторият включва преразказ на текст от автор, който не се изучава в училище. Сборната оценка ще бъде вход за влизане в профилираните гимназии.

В сградата на просветното министерство рано тази сутрин бе изтеглен изпитен Вариант 3 на теста, който учениците ще решават. В 10.00 ч. стана ясна и името на автора, по който кандидат-гимназистите трябва да пишат. Изтеглено беше произведението „Череша с алени сърца” на Станислав Стратиев .

Вторият изпит е по математика е ще се проведе на 30 май.