Деинституционализацията на грижата за децата е необратим процес в област Добрич

Деинституционализацията на грижата за децата е необратим процес в област Добрич
На работна среща днес, председателствана от областния управител Детелина Николова и с участието на институции и организации, бе представена Финалната оценка на ефективността и въздействието на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич /2011 - 2015 г./.


При откриването на срещата Детелина Николова апелира към присъстващите за предприемане на бързи и синхронизирани действия, с оглед на заложените срокове до края на месец март, новата Областна стратегия за следващия 5 годишен период, да бъде приета.


Финалната оценка на ефективността и въздействието на Социалната стратегия /2011-2015/ бе възложена от Областния управител през месец януари т.г., и изготвена от Фондация Лумос, клон България. Препоръките са използвани при изготвяне на Областен анализ на ситуацията и оценка на потребностите в областта, необходим при планирането за периода 2016-2020 година.


"Деинституционализацията на грижата за децата, заложена в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България", е необратим процес в област Добрич", този основен извод, е направен в доклада на Лумос, който представи регионалният координатор Снежана Ванкова. Тя обърна внимание, че в отчетния период е планирано закриването само на една институция за деца и намаляване на капацитета на други две, а в края на 2015 г. са закрити три от четири институции, и допълни, че закриването на домове е станало по един добър за децата начин. Съществено е нарастването на социални услуги в общността за деца, чието увеличение достига 94% от общия брой на услугите за тях. Нарастване се отчита и при услугите в общността за хора с увреждания и стари хора, като то достига 87%, в това число услуги държавно делегирана дейност, местнa дейност и частно финансирани. Обърнато бе внимание, че услугите в общността вече имат съществен приоритет пред услугите в специализирани заведения. Снежана Ванкова каза още, че мониторингът трябва да бъде непрекъснат процес и да се извършва качествено.


Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в областта, необходими при планирането за периода 2016-2020 г., бе представен от заместник областния управител Ивайло Манушев. В документа, е направен изводът, че приемната грижа в областта продължава да се развива - във всички общини има утвърдени професионални приемни семейства, като техният брой е значително голям в община град Добрич. По отношение на чакащите за настаняване в специализирани институции за възрастни и хора с увреждания се отчита, че техният брой се е увеличил.


В края на работната среща областният управител още веднъж насочи вниманието към кратките срокове, в които трябва да е изготвена новата Областна стратегия за социални услуги и представена след това на заседание на Областния съвет за развитие. За целта е необходим много добър синхрон в действията на институции и ведомства и отговорно отношение към процеса. "Необходимо е да бъдем адекватни на потребностите на нашата област в следващите 5 години, а не да гоним събитията", подчерта Детелина Николова.Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+