Готов е ПУП за нов ветрогенераторен парк в Тошевско

Готов е ПУП за нов ветрогенераторен парк в Тошевско
От Община Генерал Тошево съобщават, че е изработен ПУП – ПЗ /Подробен устройствен план – план за застрояване/, за „Ветроенергиен парк Мизия І” – 35 бр. вятърни електрогенератори, разположени в землищата на селата: Пчеларово и Дъбовик, съобщава toshevonews. До момента е изграден ветрогенераторен парк до с. Кардам, състоящ се от 6 турбини, всяка от които по 2.1 MW, произведени от Сузлон Уинд Енерджи.

toshevonews напомня, че има още няколко проекта за създаване на по-големи паркове. Сред тях са:

 

· "Ветроенергиен парк село Спасово” на „СРС – България” ООД - град Плевен, паркът ще включва 60 ветрогенератора с капацитет около 150 – 180 MW. Турбините ще бъдат разположени в землищата на селата Стамболийски, Сърнено и Сираково

 

· "Ветропарк Добруджа" на "Ветропарк Добруджа"ООД - Стара Загора състоящ се от 75 ветрогенератора с единична мощност от 2 мегавата, инвеститорът иска да монтира нови ветрогенератори с обща мощност 150 мегавата. Предложението е парк "Добруджа" да бъде разположен в землищата на селата Балканци, Преселенци, Средина, Калина, Василево и Конаре.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+