Планови прекъсвания на тока на 28 и 29 април

Е Он България съобщава за следните спирания на тока в Област Добрич:

Четвъртък, 28.04.2011

На 27.04 и 28.04.2011г. от 08.00 часа до 10.00 часа, поради извършване на ремонтни работи на мрежа високо напрежение извод 110 KV „ Момчил” собственост на Енергиен Системен Оператор ( НЕК ), временно ще бъде прекъснато електрозахранването към съоръженията на Е.ОН България Мрежи. Електрозахранването ще бъде прекъснато в следните населени места в Община Балчик: с.Кранево, с.Оброчище - кв.Младост, с.Църква, с.Ляхово, Общежития Албена, складове на к.к.Албена, Автотранс Албена.

На 28.04.2011г. от 09.00 до 14.00 часа, поради ремонтни работи, ще бъде прекъснато електрозахранването в района: гр.Добрич - кв. Дружба 4 бл. 42, бл.56, СОУ „Дора Габе” и Дом за деца и юноши.

Петък, 29.04.2011

На 29.04.2011г. от 08.00 часа до 12.00 часа поради извършване на ремонтни дейности на мрежа високо напрежение, собственост на Електроенергиен Системен Оператор, временно ще бъде прекъснато електрозахранването към съоръженията на Е.ОН България Мрежи. Електрозахранването ще бъде прекъснато в община Балчик: с.Соколово, ПС Дъбрава.

На 29.04.2011г. от 10.00 часа до 11.00 часа, поради извършване на ремонтни дейности на мрежа високо напрежение, собственост на Електроенергиен Системен Оператор, временно ще бъде прекъснато електрозахранването към съоръженията на Е.ОН България Мрежи. Електрозахранването ще бъде прекъснато в община Балчик: с.Стражица, с.Бобовец, сондаж на ВиК, сондаж на Албена АД, кариера до с.Ляхово, с.Храброво, с.Карвуна, с.Сенокос, с.Дъбрава, с.Преспа, с.Дропла, с.Кремена, с.Безводица, ГРУ „ЛОНГ ЕМ”, част от с.Змеево, ГРУ „Виндферм Балчик 1 и 2”.