Планови прекъсвания на тока на 27 и 28 април

Е Он България съобщава за следните планови прекъсвания на тока в Област Добрич:

Сряда, 27.04.2011:

На 27.04.2011г. от 09.00 до 14.00 часа, поради ремонтни работи, ще бъде прекъснато електрозахранването в района: гр.Добрич - жк.Иглика Бл.1 и 2, РСПБЗН – Добрич и магазин “Penymarket”.

На 27.04.2011г. от 08.00 часа до 18.00 часа, поради извършване на ремонтни дейности на мрежа високо напрежение, собственост на Електроенергиен Системен Оператор, временно ще бъде прекъснато електрозахранването към съоръженията на Е.ОН България Мрежи. Електрозахранването ще бъде прекъснато в школа за митнически кучета, гр.Балчик.

На 27.04.2011г. от 09.00 часа до 16.00 часа поради профилактика на мрежа средно напрежение ще бъде прекъснато електрозахранването в гр.Балчик: част от блокове на ВВС, част от ул.”Стара планина”, част от ул.”Варненска”, част от ул.”Тунджа”, част от ул.”Ком”, ул.”Огоста”, ул.”Ропотамо”, ул.”Родопи”, част от ул.”Средна гора”, ул.”Странджа”, бивш двор на ТКЗС”Г.Димитров”, м-ст ”Разкопки”, ул.”Шипка”, ул.”Дебър”, ул.”Славянска”, ул.”Етър”, ул.”Бузлуджа”.

На 27.04.2011г от 09:00 до 16:00 часа ВК „Русалка” и ветрогенераторните паркове на извод Българево. Временни смущения са възможни в селата Тюленово, Свети Никола и Камен бряг както и ветрогенераторните паркове на извод Русалка.

На 27.04 и 28.04.2011г. от 08.00 часа до 10.00 часа, поради извършване на ремонтни работи на мрежа високо напрежение извод 110 KV „ Момчил” собственост на Енергиен Системен Оператор ( НЕК ), временно ще бъде прекъснато електрозахранването към съоръженията на Е.ОН България Мрежи. Електрозахранването ще бъде прекъснато в следните населени места в Община Балчик: с.Кранево ,с.Оброчище - кв.Младост, с.Църква, с.Ляхово, Общежития Албена, складове на к.к.Албена, Автотранс Албена.

На 27.04.2011г. от 09:00 до 16:00 часа, поради строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването ВК „Русалка” и ветрогенераторните паркове на извод Българево. Временни смущения са възможни в селата Тюленово, Свети Никола и Камен бряг както и ветрогенераторните паркове на извод Русалка.

Четвъртък, 28.04.2011:

На 27.04 и 28.04.2011г. от 08.00 часа до 10.00 часа, поради извършване на ремонтни работи на мрежа високо напрежение извод 110 KV „ Момчил” собственост на Енергиен Системен Оператор ( НЕК ), временно ще бъде прекъснато електрозахранването към съоръженията на Е.ОН България Мрежи. Електрозахранването ще бъде прекъснато в следните населени места в Община Балчик: с.Кранево ,с.Оброчище , кв.Младост, с.Църква, с.Ляхово, Общежития Албена, складове на к.к.Албена, Автотранс Албена.

На 28.04.2011г. от 09.00 до 14.00 часа, поради ремонтни работи, ще бъде прекъснато електрозахранването в района: гр.Добрич - кв. Дружба 4 бл. 42, бл.56, СОУ „Дора Габе” и Дом за деца и юноши.