Планови прекъсвания на тока в Област Добрич за 23 и 24 март

От електроразпределителното дружество Е Он България съобщават за следните прекъсвания на тока:

Сряда, 23.03.2011:

На 23.03.2011г и 24.03.2011г от 09:00 до 16:00 часа в село Топола, КК Карвуна (Иканталъка) и Вилната зона на Топола.

На 23.03.2011г. от 09.00 часа до 16.00 часа поради профилактика на мрежа средно напрежение са възможни прекъсвания на електрозахранването в общ.Балчик - село Соколово и ПС „Дъбрава”.

Четвъртък, 24.03.2011:

На 23.03.2011г и 24.03.2011г от 09:00 до 16:00 часа в село Топола, КК Карвуна (Иканталъка) и Вилната зона на Топола.

На 24.03.2011г. от 8:30 до 16:30 ч. поради ремонтни работи на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването на ТП Пречиствателна Станция Дуранкулак.

На 24.03.2011г. от 09.00 часа до 16.00 часа поради профилактика на мрежа средно напрежение са възможни прекъсвания на електрозахранването в общ.Балчик - с.Стражица,с .Бобовец, сондаж на В и К, сондаж на „Албена”АД, кариера до с.Ляхово.