Отбелязваме професионалния празник на библиотекаря

11 май от 2006 година официално се чества у нас като Ден на библиотекаря.

Отбелязваме професионалния празник на библиотекаря

Датата първоначално е отредена от Българската православна църква за честване на славянските първоучители - светите братя Кирил и Методий, а от 1851 г. тя се отбелязва и като празник на българската просвета. 
С промяната на календара честването се премества на 24 май - Денят на българската просвета, култура и на славянската писменост.

На 11 май Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" празнува своя патронен празник и цялата библиотечна гилдия се присъединява към отбелязването на празника на най-голямото светилище на българската книжнина - библиотеката. 

От самото си зараждане в древността до днес библиотеките са оцелели, защото винаги е имало личности, които да им служат с мисия за опазване и пренасяне на знанието във вечността,  личности – пазители и разпространители на най-голямата сила за прогреса на човечеството. 

В националната, научните, обществените, училищни, университетски и специални библиотеки сега у нас работят около 7270 специалисти.

Днес е техният ден – нека си припомним с благодарност за приноса на нашите учители и колеги, завещали ни хилядите български библиотеки.  

Честит празник!