Взеха проби от станцията в Балчик

Екипи на Басейнова дирекция и РИОСВ-Варна взеха проби за качеството на пречистената вода от замърсената пречиствателна станция в Балчик.

Взеха проби от станцията в Балчик

Резултатите ще са готови в началото на следващата седмица и едва тогава ще стане ясно дали е компрометирана работата на станцията.

 

След изготвяне на доклад ще бъдат дадени и предписания за по-нататъшна работа.

И днес техника на ВиК и общинската фирма "Благоустрояване и комунално стопанство" продължават почистването от мазут.

 

В продължение на три дни със специализирана техника бяха изтеглени тонове нефтоводна смес.

Мазни петна се носят и от канализацията на пречиствателната станция, която също е замърсена.