Депото в Стожер се изгражда с ускорени темпове

Депото в Стожер се изгражда с ускорени темпове
Детайлен оглед на строителството на депото за твърди битови отпадъци в Стожер е извършен миналата седмица от екипа по управление на проекта и представители на община Добрич, съобщи зам.-кметът арх. Пламен Ганчев.

Първият етап по изграждане на основната клетка, която ще приема отпадъците вече е приключен. Оформени са всички откоси, в момента се работи по земно насипната дига. От едната страна на клетката са положени глинен екран, изолационно фолио и геотекстил.


Готов е пътят върху склона и площадката за обръщане на сметоизвозващите автомобили. В помощните сгради се изгражда противопожарен водоем. Полага се тръбопроводът за отводняване от земно насипната дига по оста на временния път, който след това ще бъде обслужващ. Оформят се и двете големи депа, които ще се ползват за земни маси.


Изпълнителят работи с ускорени темпове, за да приключи с дъното на клетката и полагането на глинения екран, преди дъждовния сезон.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+