Общо наказание 12 години затвор постанови Окръжен съд за многократно осъждан 31-годишен добричлия

12 години лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип ще изтърпи 31-годишният Валентин Ал. Христов от град Добрич, след като Окръжен съд – Добрич групира наложените му по две присъди наказания. Съдебният състав присъедини към така определеното наказание полагането на медицински грижи за него, постановени с присъда на същия съд.

Общо наказание 12 години затвор постанови Окръжен съд за многократно осъждан 31-годишен добричлия

С присъда от 05.12.2012 г. на Районен съд – Добрич той е признат за виновен в извършване на три деяния, представляващи непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, сторени в периода 21.11.2011 г. – 06.01.2012 г. и за закана срещу длъжностно лице на 19.12.2011 г. За тези престъпления му е наложено общо наказание 6 години лишаване от свобода при строг режим. Присъдата е влязла в сила на 29.01.2013 г.

Окръжен съд – Добрич осъди на 16.11.2012 г. Христов на 14 години лишаване от свобода за грабеж и кражба, извършени на 10.11.2011 г. при условията на опасен рецидив. С решение от 04.06.2013 г. Върховният касационен съд намали наказанието на 9 години лишаване от свобода.

Окръжен съд – Добрич прецени, че 31-годишният трябва да изтърпи като общо наказание по двете присъди по-тежкото - 9 години лишаване от свобода.

Съдебният състав прие, че това наказание трябва да бъде увеличено с 3 години, предвид високата степен на престъпната воля на осъдения. Съдът прави този извод като има предвид миналите осъждания на Христов. Справката за съдимост показва, че преди тези осъждания, той седем пъти е бил признат за виновен в извършване на различни престъпления, основно против правото на собственост. Налагани са му били наказания лишаване от свобода с ефективно изтърпяване. Първото му осъждане е за престъпление, сторено през месец януари 2003 г., а последното е от месец декември 2012 г. Съдът установи, че в продължение на 9 години той е сторил повече от 9 престъпления. Влезлите в сила присъди срещу него са 9 на брой. Тези факти показват, че наложените и изтърпени от 31-годишния наказания не са успели да го мотивират да не извършва престъпни посегателства.

Определението на Окръжен съд – Добрич подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Варна в 7-дневен срок от получаване на съобщението за него.