Смисълът на живота

Какъв е смисълът на живота - над този въпрос разсъждава авторката на рубриката "Гласът на младежта" Златина Стефанова. Тя е на 17 години, 11-класничка във Финансово - стопанска гимназия "Васил Левски" - Добрич и всеки петък споделя с читателите на Добрич Онлайн своите мисли по темите, които я вълнуват.

Смисълът на живота
Смисълът на живота

Преди няколко дни си зададох въпроса – какъв е смисълът на живота? От начало през главата ми минаха мрачни мисли. На пример, че животът минава в ядове и проблеми, но след това се досетих какво го прави интересен, а именно това, че не е лесен. Поставих си за цел да разбера какъв е смисълът на съществуването ми и да го преследвам. Като за начало реших да проследя как минава животът на един човек. Проследих детството, тийнейджърската и напредналата възраст, старостта и накрая смъртта. Когато сме малки си поставяме за цел да открием най-интересната игра или филм и да се забавляваме. Влезем ли в тийнейджърската възраст се стремим да намерим добри приятели и половинка, да се представяме добре в училище и пред семейството. След време навлизаме в по-напреднала възраст. Тогава имаме намерение да създадем семейство, което да се чувства добре, да си намерим хубава работа и дом. След време идва старостта. Тогава целта ни е да не боледуваме и пенсията да ни достига за един нормален стандарт на живот.

Когато размислих над тези неща, се усмихнах, защото вече имах моя теза за живота. Изводът, който си направих беше, че нашето съществуване е една преследвана цел. То е изградено от задачи, които сами трябва да решим. Все едно строим къща и стремежите ни са тухлите, а покрива поставяме последен като краен резултат. Затова трябва да разберете какво искате да постигнете и да започнете да го преследвате. Ако вече знаете какво искате, не трябва да спирате да се борите за осъществяването му.
 
Представете си, че някой ви попита какво бихте избрали – да постигнете целта си лесно или трудно. Едни ще кажат, че това е смешен въпрос, а други ще вникнат в смисъла му. Едни ще изберат лесния път, а други трудния. Ако на мен ми бъде зададен подобен въпрос, ще избера да вървя по сложния път, защото ще си спомня какво прави живота интересен. И не само това...
 
Благодарение на трудния начин за постигане на целта ми ще науча много нови неща. Ще преодолея трудности, но ще узная как да се справям с тях; ще греша, но след това ще знам как да не постъпвам, а понякога ще искам да се предам, но ще се досетя колко полезни неща съм научила и няма да го направя.
 
Най-накрая ще се радвам, че съм постигнала това, което искам, но ще съм още по-щастлива от мисълта, че съм научила уроци, които никога няма да забравя. Този труден път към стремежите ми ще ми хареса. Ще имам много нови намерения, към които ще вървя. Всеки път когато постигна крайната си цел, ще съм научила и един нов урок. Това ще ме направи силна и мъдра.
 
Опитах се да си представя какво ще стане, ако избера лесния начин. За жалост не ми хрумна нищо интересно. Да постигна целта си без никакви усилия и без да си взема определена поука?! Това е безсмислено! Ето защо бих избрала трудния начин.
 
Това е моето мислене по тази тема. Вие може да имате съвсем други твърдения, но каквито и да са те, преследвайте ги, защото може да се окаже, че сте живели безсмислено.

Смисълът на живота е да следваш целта си, дори и пътят да е труден!