Добрич и Генерал Тошево обменят опит в интегрираното градско планиране

Добрич и Генерал Тошево обменят опит в интегрираното градско планиране
ОИЦ – Добрич организира работна среща за разработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие

Областният информационен център – Добрич  организира работна среща между Община град Добрич и Община Генерал Тошево в контекста на процедура „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”.  Целта на мероприятието е сътрудничество и споделяне на опит между общините при разработването и изпълнението на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.


Областен информационен център – Добрич ще представи процедура „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, по която Община Генерал Тошево е бенефициент. По време на срещата ще бъдат коментирани основните моменти при разработването на проектното предложение – допустими дейности, разходи и приоритети. Община град Добрич ще сподели своя опит и ключови моменти при разработването и изпълнението на своя проект - „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич”.


Информационното събитие ще се състои на 05.04.2013г. от 10.30 часа в сградата на Община Генерал Тошево.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+