140 чужденци от ЕС живеят в Тошевско

Днес се проведе организираната от Община Генерал Тошево среща на чужденците от общината с Дирекция „Миграция”, Добрич. Срещата предизвика голям интерес от страна на чуждите граждани. На нея присъстваха около 30 човека от различни националности като Англия, Шотландия, Ирландия, Германия, Полша, Холандия и др.

140 чужденци от ЕС живеят в Тошевско
Бяха разисквани множество въпроси, свързани с издаването на документи на чуждите граждани и разрешителни за постоянно пребиваване.

 На територията на Община Генерал Тошево живеят 140 граждани на Европейския съюз, като освен тях има и граждани на Русия и бившите съветски републики и на различни държави, извън ЕС.

Община Генрал Тошево изказва своята благодарност към Дирекция „Миграция” Добрич за любезното съдействие за осъществяването на срещата.