Област Добрич на 12-то място по стойност на сключени договори за еврофинансиране

Област Добрич на 12-то място по стойност на сключени договори за еврофинансиране
Областен информационен център – Добрич представи "Еврофондовете в моя регион" в рамките на съпътстващата програма на изложението "Селското стопанство и всичко за него"
В Област Добрич са сключени 101 договора на обща стойност 175 467 732 лева, което й отрежда 12-то място сред всички области в България по показател договорени средства.

Това сочат данни на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН) към 10.08.2012г., обобщени от Областния информационен център – Добрич.


За град Добрич предстои официално подписване на още два договора по Оперативна програма ”Околна среда” – за "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците" на стойност 45 445 818 лв. и "Интегриран проект  за подобряване на водния сектор" на стойност 112 млн.лв., с което значително ще се увеличат инвестициите в района.


От общо 101 сключени договора в областта, 55 са свързани с инвестиции в публичния сектор, а останалите 46 – с вложения в частния.

 

Водещи в изпълнение на договори, финансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС са областите София – град със 1061 договора на стойност почти 3 млрд.лв.,  Пловдив – 419 договора за 510 млн.лв. и Бургас – 200 договора за 442.5 млн.лв.

 

В Североизточен район за планиране (СИР) област Добрич заема второ място по стойност на сключените договори след Варна. Там се изпълняват 273 проекта за 377 617 356 лв. Следва област Шумен с договорени средства в размер на 165 413 726 лв. по 123 договора. На четвърто място в СИР е област Търговище с договорени средства в размер на 106 969 796 лв. по 80 договора.

ОИЦ – Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+