Авторските права върху съдържанието и визията в сайта са собственост на dobrichonline.com, в това число текстове и снимки. В случаите, когато съдържанието не е собственост на dobrichonline.com, е отбелязан източникът.

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Използването на материали от Добрич Онлайн става само и единствено с некомерсиална цел и при цитиране на сайта с директен линк.